Pincus har studerat män i ledande positioner på politisk och tjänstemannanivå i tre svenska kommuner under en 15-20 års period. Två kategorier män finns när det gäller genomförande av jämställdshetspolitik. En grupp som arbetar för att öka jämställdheten och en andra grupp som, medvetet eller omedvetet, arbetar för att motverka jämställdhet. Flertalet män återfinns i den senare gruppen. Det vanligaste sättet att motarbeta är att inte göra något alls – att förhålla sig passiv när det kommer till genomförande av jämställdhetspolitiken. Andra sätt är att inte avsätta resurser till jämställdhetsarbetet, förhindra jämställdhetsarbetare med kompetens att arbeta med dessa frågor eller flytta ansvaret för jämställdhetfrågorna från intresserade individer/grupper till de som är ointresserade. Det finns också mer direkta former att motarbeta jämställdhetssträvanden. De som arbetar med jämställdhet brännmärks och trakasseras och deras personliga och professionella legitimitet undermineras.

Foto på Ingrid Pincus finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html#pincus.

För mer information, kontakta Ingrid Pincus på telefon 019-30 30 57.