Den 17 till 19 september är det val i Ryssland. Demokratiforskaren Derek Hutcheson, som följt rysk politik i över två decennier, tror inte på några större överraskningar.

Nytt är att valet till ryska parlamentet, duman (Gosudarstvennaya Duma), pågår under tre dagar. Förändringen infördes vid en folkomröstning om ny konstitution förra sommaren. Det är delvis ett svar på coronapandemin för att undvika trängsel. Men det underlättar också valdeltagandet, enligt regimen. Och valfusk, enligt kritiker. Valfusk brukar diskuteras i ryska valsammanhang men Derek Hutcheson menar att statistiken säger något annat.

– Det finns frågetecken i vissa specifika regioner men i de flesta regionerna kan vi se att valresultatet speglar folkviljan, säger Derek Hutcheson, professor vid Malmö universitet som forskar om demokrati, val och rösträtt.

Bristande intresse
Derek Hutcheson tror inte på några direkta överraskningar vad gäller valresultatet. Det finns ingen stark opposition som kan mobilisera sina väljare.

– Vi kan se i väljarmönstren att regioner med starkt stöd för Putins parti Enade Ryssland har högre valdeltagande. I regioner med lågt stöd är det få som röstar. Vi ser ett starkt samband mellan högre valdeltagande och stöd för regimen, säger Derek Hutcheson.

Många ser det som en självklarhet att rösta för Enade Ryssland som vid valet 2016 fick stöd av 54,2 procent av väljarna.

– Vissa kommer under direkt eller indirekt påverkan att rösta, till exempel de som jobbar för staten. De får ledigt för att rösta och är generellt nöjda med systemet som det är, säger Derek Hutcheson.

En stor andel väljer att inte rösta alls. Vid det senaste valet till duman år 2016 var valdeltagandet 48 procent.

– Orsaken till det låga valdeltagandet i Ryssland är bristande intresse. Enligt en mätning vi gjorde i juni 2021 svarade 55 procent att de inte var intresserade av politik. Cirka en tredjedel av dem sa att de inte skulle rösta. Det är väldigt få som aktivt bojkottar valen av politiska skäl, säger Derek Hutcheson.

Kontakt: Derek Hutcheson, professor i statsvetenskap, 040-6657379, derek.hutcheson@mau.se

Bakgrund
Den vetenskapliga tidskriften om väljarmönster i Ryssland har publicerats i tidskriften ”Russian Politics” (Consolidating the Putin Regime: The 2020 Referendum on Russia’s Constitutional Amendments)

Derek Hutcheson har också publicerat en bok om parlamentsval i Ryssland från 1993-2016: Derek S. Hutcheson, Parliamentary Elections in Russia: A Quarter-Century of Multiparty Politics (British Academy/Oxford University Press, 2018).

Forskningsprojektet: Legitimacy, urban planning and sustainability in Russia and Scandinavia (LUPSRUSS-2)

Presskontakt:
Ellen Albertsdóttir, kommunikatör Malmö universitet, ellen.albertsdottir@mau.se, 070 083 14 20