I sommar startar den nya distanskursen Epidemiernas historia vid Umeå universitet. Kursen undersöker hur epidemier som exempelvis pest, smittkoppor, kolera, polio, TBC, spanska sjukan, HIV/Aids och Covid-19 påverkat såväl samhällsutveckling och politik som kultur, konst, litteratur och folkliga föreställningar.
Kursen, som nu är stängd för anmälan, fick snabbt flera hundra sökande. 

Per Axelsson, docent i historia och kursansvarig, gläds åt det stora intresset:

– Det är första gången kursen går så det är ju kul förstås. Ämnet är aktuellt men när det varit sådant enormt fokus på Covid-19 under så lång tid fanns ju givetvis risken att människor skulle vara less på det här med epidemier och pandemier men så verkar inte vara fallet.

Hälsovården och folkhälsoarbetet

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper om uppkomsten och utbredningen av stora epidemier eller pandemier och deras inverkan på sociala förhållanden, vetenskap, kultur och politik.

– Vi kommer också beröra utbyggnaden av hälsovården och folkhälsoarbetet i Sverige. Kursen går på halvfart över sommaren och allt sker på läroplattformen Canvas.

– Traditionellt har kunskapen om epidemiernas och medicinens historia varit ett mycket framgångsrikt ämne vid Umeå universitet. Vi har alltså ett starkt lärarlag med experter inte bara från de historiska ämnena utan även litteraturvetenskap, molekylärbiologi och demografi.

Nyare epidemier, som covid-19, sätts i sitt historiska sammanhang. Kan kunskap om tidigare epidemier lära oss något idag?

– En svårare fråga att svara på än man kanske kan tro och som kommer diskuteras på kursen förstås. Men visst är det klart att tidigare epidemier visar oss är bland annat att experter inte alltid håller med varandra när det kommer till hur epidemierna ska förstås, hanteras och motarbetas.

– Jämsides med vetenskapen kan det uppstå folkliga föreställningar om hur man smittas och hur man ska skydda sig. Vidare, att om man finner lösningar som exempelvis vaccin så kommer det att finnas en misstro och kanske också motstånd mot detta. Och slutligen, för att kunna bekämpa och kontrollera en epidemisk sjukdom är globala samarbeten viktiga.

Läs mer om kursen

Kontakt: Per Axelsson

Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt:
Presskontakt
Telefon:
090-786 50 89
Mobil:
072-561 72 42
Epost:
press@umu.se