Birgitta Aava-Olssons avhandling handlar om att hitta funktionella länkar mellan den mängd biomassa som växterna producerar på en given yta och det antal djurarter som kan leva där.

Hur denna påverkan går till beror på vilken djurgrupp man betraktar och vilken geografisk skala man använder. I avhandlingen behandlas varje karaktär separat med avseende på enskilda djurgrupper som däggdjur, fåglar och insekter. En ökad växtproduktivitet kan leda till komplexa förändringar
i alla dessa karaktärer, eller inga förändringar alls. Det beror sannolikt på att det finns ett starkt samspel mellan växtproduktivitet och andra faktorer som ytstorlek och heterogenitet i landskapet. Det är därför viktigt att framtida studier i ämnesområdet beaktar denna interaktion samt interaktioner mellan olika karaktärer hos arter.

Det är fredagen den 21 september 2001 kl 10.00 som FM Birgitta Aava-Olsson, institutionen för skoglig zooekologi vid SLU i Umeå, försvarar sin avhandling som har titeln ”Växtproduktivitet påverkar karaktärer hos djurarter och djursamhällen. Ekologiska mönster från lokal till global
skala”. (Plant productivity: a predictor of animal species and community characteristics. Ecological patterns from local to global scale.)
Disputationen avser filosofie doktorsexamen.Opponent är Dr Tim Blackburn, School of Biosciences, University of
Birmingham, Storbritannien. Lokal: Hörsal Björken, SLU i Umeå.

Mer information: Birgitta Aava-Olsson, institutionen för skoglig zooekologi, SLU i Umeå, tel 090–786 58 39,
E-post: Birgitta.Aava@szooek.slu.se

Presskontakt:

Magnus Nelin

Telefon:

018-67 26 08

Mobil:

073-807 88 90