Maria Lundgren, tidigare förvaltningschef och biträdande kommunchef i Boden har utsetts till ny universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet. Hon tillträder sin tjänst på universitetet den 1 augusti.

– Det ska bli fantastiskt roligt att få jobba med Maria. Hennes bakgrund i Bodens kommun som uppskattad chef inom utbildningsväsendet och nu senaste åren som förvaltningschef och biträdande kommunchef, kommer att bli ett viktigt bidrag till Luleå tekniska universitet¸ säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Maria Lundgren har lång erfarenhet inom utbildningsväsendet i olika roller, så som lärare, rektor, verksamhetschef och skolchef. De senaste tolv åren hon haft olika chefsuppdrag inom Bodens kommun. Senaste åren 2021–2023 har hon varit biträdande kommunchef, tillika förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen i Boden.

– Jag är lärare i grunden och utbildade mig vid Luleå tekniska universitet, den första kullen grundskollärare 1–7. Min känsla är att jag kommer hem igen, till universitet och till den puls där studenterna finns. Det känns oerhört spännande och roligt att få utmanas i att gå från kommun till universitet. Jag ser mycket fram emot att lära mig av alla duktiga medarbetare på universitetet men också att kunna bidra med det jag lärt mig under min yrkeskarriär. Att få verka där utbildning – forskning – verksamhetsstöd möts för att göra det bästa möjliga tillsammans för Luleå tekniska universitet, det känns både lockande och nervkittlande.

– Att fortsatt få finnas kvar och verka i den offentliga sektorn är ett viktigt värde och en drivkraft för mig. En del av de verksamheter som finns inom verksamhetsstödet finns även i min förvaltning idag, så det blir intressant att se vad som är lika och vad som skiljer oss åt, säger Maria Lundgren.

Uppdraget som universitetsdirektör innebär att Maria Lundgren, blir chef för lärosätet Luleå tekniska universitets samlade verksamhetsstöd och att hon har det övergripande ansvaret för det administrativa stödet och myndighetsfrågor inom lärosätet som helhet. Universitetsdirektören rapporterar direkt till rektor och ingår i universitetets ledning och deltar som en i ledningen vid konkretisering av universitetets vision och strategi samt verksamhetsmål kopplade till ledningen och utveckling av stödprocesser.

Maria Lundgren efterträder universitetsdirektör Veronika Sundström.

Kontakt: Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, birgitta.bergvall-kareborn@ltu.se, 0920-491327

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se