Personer som vaccinerat sig mot covid-19 löper avsevärt lägre risk för postcovid efter covidinfektion. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Forskarna betonar vikten av vaccin för att minska det mänskliga lidandet och trycket på vården.

Studien som publiceras i tidskriften BMJ omfattar alla registrerade fall av vuxna som fick covid-19 för första gången under perioden 27 december 2020 till 9 februari 2022 i de två största regionerna i Sverige, Stockholm och Västra Götaland. Totalt ingick 589 722 personer som följdes upp med hjälp av registerdata.

Drygt hälften, 51 procent, hade tagit en eller flera vaccindoser innan de fick covid-19, medan övriga 49 procent var ovaccinerade före sin första covidinfektion. Och skillnaden vad gäller postcovid var tydlig.

I gruppen vaccinerade diagnostiserades 0,4 procent med postcovid i sjukvården under uppföljningstiden, till och med november 2022. I gruppen ovaccinerade var motsvarande andel 1,4 procent.

Vaccination kunde kopplas till en 58-procentigt minskad risk för postcovid jämfört med ovaccinerade. Detta efter justering för ålder, kön, socioekonomi, aktuell virusvariant, annan sjuklighet (diabetes, hjärtkärlsjukdom, sjukdomar i andningsorgan och psykiatrisk sjukdom) och antalet vårdkontakter under 2019.

Skyddet ökar med fler vaccindoser

Kopplingen mellan vaccination och postcovid visade sig också vara dosberoende. Med en dos i kroppen före insjuknandet i covid-19 var risken för postcovid 21 procent lägre än för ovaccinerade. Vid två doser var riskreduktionen 59 procent och vid tre doser 73 procent.

Skyddet mot postcovid var något starkare hos 55-64-åringar än i andra åldersgrupper, och hos gruppen män som helhet jämfört med kvinnor. Skyddet var också bättre om tiden mellan senaste vaccination och infektion var relativt kort.

De som fick covid-19 när deltavarianten av viruset dominerade hade ett något starkare skydd. Däremot fanns inga påtagliga skillnader mellan olika vacciner. Flera doser av samma, AstraZeneca, Pfizer eller Moderna, gav likvärdigt skydd. Vid kombinationen AstraZeneca följt av Pfizer skattas skyddet mot postcovid något lägre i studien.

Att vaccin skyddar mot allvarlig covidinfektion är känt sedan tidigare. Forskarna har också visat att diagnosen postcovid är vanligare hos dem som varit inlagda i samband med sin covid-19, jämfört med dem som inte vårdats på sjukhus. Skyddet mot postcovid som beskrivs i den nu aktuella studien förklaras dock inte helt av skyddet mot allvarlig covid-19.

Viktigt följa rekommendationerna

Förstaförfattare i studien är Lisa Lundberg-Morris, doktorand inom biomedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och klinisk farmakolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Forskningen utgår från avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet, med Fredrik Nyberg, gästprofessor i registerepidemiologi, och Maria Bygdell, forskare inom invärtesmedicin och klinisk nutrition, som huvudansvariga.

– Resultaten ger stöd för ett starkt samband mellan vaccination mot covid-19 före förstagångsinfektion och minskad risk att diagnostiseras med postcovid, där fler doser ger bättre skydd, konstaterar Maria Bygdell.

Forskarna betonar vikten av hög vaccinationsgrad, att rekommendationerna följs. Postcovid innebär ofta långvariga symtom med kombinationer av trötthet, apati och svårigheter med minne och koncentration. En tydligt definierad diagnos saknas dock. Fredrik Nyberg förklarar:

– Även om studien inte har information om patienternas symptombild så har de uppenbart haft sådana besvär att de i kontakterna med hälsovårdspersonal bedömts ha denna diagnos.

– Fortsatta studier bör utvärdera om ytterligare vaccinationer ger motsvarande ökande skydd över tid mot postcovid som komplikation av covidinfektion, avslutar Fredrik Nyberg.

Titel: Covid-19 vaccine effectiveness against post-covid-19 condition among 589 722 individuals in Sweden: population based cohort study, https://www.bmj.com/content/383/bmj-2023-076990

Kontakter:

Maria Bygdell, tel. 031-342 48 31, e-post maria.bygdell@gu.se – nås säkrast via mejl

Fredrik Nyberg, tel. 0766 18 62 89, e-post fredrik.nyberg.2@gu.se – nås säkrast via mejl

Bilder: Fredrik Nyberg (foto: Malin Arnesson) och Maria Bygdell (foto: Karin Allander)

För att ladda ner bilder i högupplöst format, gå till bildbank.gu.se (inget www före) och sök på personnamn.

Om forskningsprojektet, övergripande: https://www.gu.se/forskning/scifi-pearl

Presskontakt: Margareta G. Kubista, tel. 0705 30 19 80,  press@sahlgrenska.gu.se