Markku Rummukainen tillträder tjänsten som huvudsekreterare på Formas den 1 december i år. Han är idag professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet.

Markku Rummukainen är också verksam vid SMHI som klimatrådgivare och Sveriges kontakt med FN:s klimatpanel IPCC. Det är uppdrag som han kommer att kunna behålla och kombinera med sin nya tjänst på Formas.

– Kompletterande perspektiv har alltid varit väldigt intressanta för mig. Det jag gör på Formas berikar det jag gör inom mina andra uppdrag och tvärtom, säger han.

Som huvudsekreteraren ingår Markku Rummukainen i Formas ledningsgrupp och biträder generaldirektör Ingrid Petersson i den vetenskapliga ledningen.

– Jag är väldigt nöjd med att vi får Markku som huvudsekreterare. Hans stora engagemang och förmåga att kombinera kunskap kring systemfrågor med de praktiserande forskarnas vardag gör honom ytterst lämplig för uppdraget, det stärker Formas. Att han är aktiv i FN:s klimatpanel blir extra viktigt med tanke på den stora satsning på klimatforskning som regeringen aviserade i budgetpropositionen tidigare i år, säger generaldirektör Ingrid Petersson.

Markku Rummukainen är föredragande i forskarrådet och har han bland annat strategiskt och övergripande vetenskapligt ansvar för beredningen av ansökningar om forskningsfinansiering. Med sitt internationella engagemang tar han också med sig erfarenheter av olika länders sätt att organisera exempelvis bedömningen av forskningsansökningar.

– Riktlinjer och utvärderingspaneler kan vara väldigt olika. Det finns ingen enda bästa lösning, den bästa lösningen kan vara olika i olika sammanhang och beror på vad ska uppnås. Nu ska jag lära mig mer om hur Formas arbetar så att vi tillsammans kan utveckla verksamheten och arbeta för att förmedla all den kunskap vi är med och finansierar.

Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt:
Emilie von Essen
Telefon:
0702814038
Epost:
eve@formas.se