Mårten Palme är i dag verksam vid Handelshögskolans institution för ekonomisk statistik. Förutom undervisning och handledning har han som forskare varit knuten till flera stora samhällsekonomiska utredningar, främst kring inkomstfördelning, skatter, socialförsäkring och pensioner. Han har också bedrivit utvärderingsforskning. Mårten Palme svarar också för omfattande publicering nationellt och internationellt av vetenskapliga rapporter, artiklar och papers inom sitt område.

Tillsammans med gruppen av nationalekonomer (CAFO) vid Ekonomihögskolan i Växjö kommer han bland annat att arbeta med ett större forskningsprojekt kring arbetsmarknad och invandring. Han blir dessutom doktorandhandledare i nationalekonomi.

– Genom Mårten Palme får vi i Växjö en internationellt erkänd välfärdsforskare och ett betydelsefullt kompetenstillskott i den forskningsverksamhet vi bedriver, säger professor Jan Ekberg vid CAFO.

Mårten Palme tillträder sin tjänst den 1 juli 2002.

FRÅGOR
För ytterligare information kontakta Mårten Palme, telefon: 08-668 66 72, e-post: M.Palme@telia.com eller professor Jan Ekberg, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, telefon 0470-70 85 18.