Sandvik delar in tänkbara stipendiatarbeten i tre klasser för doktorand-, licentiat- och examensarbetesnivå, där varje arbete tävlar efter sina förutsättningar. Bara ett pris delas ut, och ett lysande examensarbete kan därför slå ut doktorsavhandlingar som innehåller mer material men inte är lika banbrytande. Det är vad som hänt i Timo Seppänens fall: hans artikel är resultatet av ett kortare projektarbete.

– Detta är andra gången som Sandviks pris går till avdelningen för tunnfilmsfysik, säger professorn i tunnfilmsfysik Lars Hultman. Första gången var i mitten av 90-talet när Hans Sjöström fick priset för sin så kallade gummidiamant.

Mer information Timo Seppänen, tel 28 18 47, timse@ifm.liu.se, eller Lars Hultman, tel 28 12 84, lhn@ifm.liu.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: