I samhället spelar matematiken en allt större roll. Teknisk utveckling är i hög grad beroende av våra möjligheter att använda matematiken på ett konstruktivt sätt. Samtidigt döljs matematiken i allt högre grad – inbakad i den teknik vi använder. Vem tänker på att temperaturen i kylskåpet regleras genom matematiska samband inbyggda i elektroniken?

Barn ser nästan aldrig vuxna människor räkna. Förr i världen såg barn specerihandlarn med pennan bakom örat för att snabbt kunna räkna ut vad kunden skulle betala. Familjen summerade sina kassakvitton för hand. Skräddaren räknade ut tygåtgången på papper. Alla dessa aktiviteter med räkning i vardagen har kristalliserats in i tekniska förlopp eller utrustningar.

Matematiken väcker ofta starka känslor och lämnar få människor oberörda. Många är fascinerade av matematik, men tyvärr är alltför många elever starkt negativa till matematik. Vad beror det på och hur kan vi få fler att se positivt på matematik? Även den frågan behandlas av forskning inom matematikdidaktiken. Institutionen för matematik satsar nu på att bli ledande inom området.

Universitetet har nu inrättat ämnet matematik och lärande som ett nytt forskarutbildningsämne. En ny professur i matematik och lärande blir den första i sitt slag i Sverige.

En nationell forskarskola i matematik med inriktning mot ämnesdidaktik inrättas med 15 doktorandtjänster fördelade över hela landet. Antalet sökande överstiger alla förväntningar och uppgår till 136. Av dessa söker nio till Luleå tekniska universitet.

Upplysningar: Barbro Grevholm, 0920-725 07 eller e-post barbro.grevholm@sm.luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: