Steven Hartman, litteraturvetare, professor i engelska och drivande inom det växande forskningsfältet miljöhumaniora är en av flera centrala aktörer när en ny internationell organisation för hållbarhetssamverkan, BRIDGES, etableras.

På global nivå gör nu naturvetenskapen på allvar gemensam sak med samhällsvetenskap och humaniora för att möta klimatkrisen. Under 2019 bildas en ny internationell sammanslutning, i partnerskap mellan UNESCO och flera internationella organisationer, däribland MDH. Den blivande organisationen går under arbetsnamnet BRIDGES som står för Building Resilience In Defense of Global Environments and Societies. Den 11-12 juni möts ca 35 representanter för dessa organisationer vid UNESCOs högkvarter i Paris för att ta planeringen till nästa nivå.

– Den typen av utmaningar vi står inför idag är inte något som går att hitta lösningar på inom enskilda ämnesområden, vi har olika kunskap som ger nödvändig förståelse för viktiga delar av klimatkrisen och som kan bidra till olika lösningar, säger Steven Hartman, MDH:s frontfigur inom miljöhumaniora.

Krävs bredare kunskapsbas

När UNESCO (FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation) i nästa vecka samlar många av de främsta experterna inom hållbarhetsområdet är MDH:s Steven Hartman på plats i Paris för att hålla i den andra av tre workshops där utformningen av den nya organisationen ska utkristalliseras.

BRIDGES Global Coalition bottnar i en insikt om att det krävs en bredare kunskapsbas än enbart den naturvetenskapliga om de 17 globala hållbarhetsmålen som formulerats av FN ska kunna nås till 2030. Sammanslutningen syftar till att skapa en mer effektiv samverkan mellan kunskapsområden, samt mellan akademiska och icke-akademiska aktörer inom hållbarhetsfältet.

– Under en längre tid har både det internationella samfundet och FN:s klimatpanel insett behovet av att balansera upp naturvetenskapen med de humanistiska vetenskaperna, så att vi bättre kan använda vår förståelse av klimatkrisens mänskliga dimensioner för att hitta hållbara lösningar. Vi behöver skapa utrymme för handlingar som också ger människor en känsla av makt. Hur kan människor och samhällen samlas för att förändra sitt sätt att göra saker, säger Steven Hartman.

Ny modell för forskningssamverkan

BRIDGES utgår från nya riktlinjer för ”Sustainability Science” som utvecklades under ett tvåårigt UNESCO-projekt finansierat av den japanska regeringen, i vilket även Steven Hartman deltog. Projektet utmynnade i en tvärvetenskaplig modell där humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap spelar likvärdiga roller för att försöka möta FN:s hållbarhetsagenda tillsammans med icke-akademiska aktörer i samhället.

– När projektet började var det mest forskare inom det naturvetenskapliga området som var involverade men de kom rätt snart fram till att alla våra globala utmaningar, klimat, biodiversitet, föroreningar, haven, även har en drivande mänsklig dimension. Mänskligt beteende och agerande är viktiga delar i hur vi klarar av att möta de här problemen, säger Steven Hartman.

Första workshopen i skapandet av BRIDGES hölls i Mação, det andra mötet hålls i Paris i juni och det tredje kommer att hållas i Sigtuna i september. I alla dessa möten har Steven Hartman en central roll som en av de samordnande aktörerna. Vid det kommande mötet i Paris medverkar även Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign vid MDH.

Läs mer och kontakt 

Mer om Parismötet: Toward the establishment of BRIDGES

Mer om Sustainability science: Guidelines on sustainability science

Kontakt: Steven Hartman, tfn: +46 21-10 14 48, e-post: steven.hartman@mdh.se

Johanna Olofsson, tfn: +46 73-662 17 60, e-post: johanna.olofsson@mdh.se

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.