Gamla testamentet beskrivs som mörkt och dÄligt, medan Nya testamentet framstÀlls som ljust och glatt. Det Àr mycket förenklat hur den kristna bibelns bÄda testamenten framstÄr i tre mycket uppmÀrksammade mediedebatter under Ären 1987-2017. En analys av dessa presenteras nu i en ny avhandling i bibelvetenskap frÄn Uppsala universitet.

I en ny avhandling undersöks hur Hebreiska bibeln, i Sverige ofta förstĂ„dd som Gamla testamentet, debatteras, tolkas och framstĂ€lls i svenska dagstidningar 1987–2017. Som utgĂ„ngspunkt anvĂ€nds tre debatter pĂ„ olika teman.

Den första debatten berör en gammaltestamentlig kvinnosyn. Debatten initierades av lÀraren och författaren Birgitta Onsell i mitten av 1980-talet. Onsell ansÄg att Gamla testamentet Àr orsaken till patriarkatet och krÀvde dÀrför att ett förord som varnade för dess kvinnosyn skulle ingÄ i den nya bibelöversÀttning som var i antÄgande, Bibel 2000.

Den andra debatten rör en gammaltestamentlig gudsbild, dĂ€r författaren Eva Moberg var en drivande aktör. Bland annat beskrev hon Ă„r 2000 den gammaltestamentliga guden som en ”fullblodsnazist”. Moberg menade att Gamla testamentet inte bara legitimerar utan Ă€ven glorifierar vĂ„ldshandlingar och att det dĂ€rför borde redigeras.

Den tredje debatten Ă€r kopplad till ett uppmĂ€rksammat rĂ€ttsfall, dĂ€r pingstpastorn Åke Green riskerade att dömas till fĂ€ngelse. År 2003 anmĂ€ldes Green för hets mot folkgrupp dĂ„ han i en predikan beskrev homosexualitet som ”en cancersvulst” i samhĂ€llet. Debatten gĂ€llde huruvida det gĂ„r att förbjuda vissa bibeltexter, eller Ă„tminstone rĂ€tten att förkunna över dem.

Gemensamt för debatterna Ă€r att ”Gamla testamentet” framstĂ€lls pĂ„ ett negativt sĂ€tt: misogynt, vĂ„ldsbejakande och dömande. Samtidigt framstĂ€lls Nya testamentet och sĂ€rskilt Jesus stĂ€ndigt i positiv dager: som feminist, fredsivrare och allmĂ€nt kĂ€rleksfull. Flera bibeltolkningar relaterar till klassiska antijudiska stereotyper.

– I kristen tradition har Hebreiska bibeln, eller Gamla testamentet, ofta haft en ambivalent position. Att beskriva det gammaltestamentliga som nĂ„got negativt, för att lĂ€ttare kunna hĂ€vda att Jesus kom med ett unikt och positivt budskap har gett upphov till flera stereotyper. HĂ€r ingĂ„r till exempel förestĂ€llningen att den gammaltestamentliga guden Ă€r hĂ€mndens och domens gud, medan den nytestamentliga Ă€r kĂ€rlekens och försoningens gud. Liknande förestĂ€llningar har kopplingar till antijudiska idĂ©er. I materialet jag analyserar Ă€r det intressant att se att trots att debatterna förs i icke-konfessionella tidningar, av ofta icke-konfessionella aktörer, lever dessa stereotyper kvar i ett samhĂ€lle som ofta beskrivs som vĂ€ldigt sekulariserat, sĂ€ger Hanna Liljefors, doktorand i Hebreiska bibelns exegetik, som skrivit avhandlingen.

Mot slutet av tidsperioden framtrÀder ett nytt mönster. IstÀllet för att debattörer kontrasterar Gamla och Nya testamentet, kontrasteras den kristna bibeln mot Koranen.

– Att det sker ett skifte i jĂ€mförelseobjekt frĂ„n Gamla kontra Nya testamentet till den kristna bibeln kontra Koranen avspeglar vad annan forskning visar, nĂ€mligen en ökande politisering av religion, framförallt islam. Kristendom och islam anvĂ€nds för att konstruera ett vi och de, och det slĂ„r igenom Ă€ven i mitt material.

Genom en kritisk diskursanalys genomförd utifrÄn en bibelvetenskaplig receptionskritisk utgÄngspunkt granskar forskaren diskurser om Hebreiska bibeln. I avhandlingen anvÀnder hon Àven teorin om medialisering av religion och aspekter av sekulariseringsteori. Genom att analysera materialet i relation till den sociala kontexten, religiös komplexitet, bakomliggande ideologier, medielogik och bibelvetenskaplig forskning ges förklaringar till, sÄvÀl som utmanande perspektiv pÄ, bibeltolkningarna i debatterna.

För mer information:

Hanna Liljefors, doktorand i Hebreiska bibelns exegetik vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, hanna.liljefors@teol.uu.se, 0707-886233

Hanna Liljefors (2022); Hebreiska bibeln debatterad: En receptionskritisk studie av diskurser om ”Gamla testamentet” i svenska dagstidningar 1987-2017; Artos & Norma bokförlag, 2022; http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-486294

Uppsala universitet Ă€r Sveriges Ă€ldsta universitet, grundat 1477, och rankat som ett av vĂ€rldens frĂ€msta universitet. Vi Ă€r ett brett forskningsuniversitet med stark internationell stĂ€llning och tydliga mĂ„l: att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra lĂ„ngsiktig skillnad i samhĂ€llet. Hela universitetet ska stödja hĂ„llbar utveckling, samverka med det omgivande samhĂ€llet och verka för öppenhet och respekt. VĂ„r viktigaste tillgĂ„ng Ă€r alla de individer – mer Ă€n 54 000 studenter och 7 500 anstĂ€llda – som med sin nyfikenhet och sitt engagemang utvecklar oss. www.uu.se

Presskontakt:
Elin BÀckström
Telefon:
070-425 09 83
Epost:
elin.backstrom@uu.se