Ny systematisk forskningssammanställning om fritidshem

I den systematiska översikten Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem har vi sammanställt forskning som visar hur lärare med hjälp av olika förhållnings- och arbetssätt kan skapa goda förutsättningar för elevers meningsfulla fritid och deras utveckling och lärande.

Skolmyndigheter, forskare och verksamma är eniga om att det finns behov av mer kunskap om undervisning och lärande i fritidshem och om fritidshemslärares roll i elevers utveckling och lärande.

– Mot denna bakgrund är den nya systematiska forskningssammanställningen angelägen, säger Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutets direktör.

För att komma eleverna nära och stimulera och stödja dem i utvecklingen kan lärare i fritidshem arbeta med såväl planerade och väl genomtänkta undervisningssituationer, som spontana möten och samtal i meningsfulla sammanhang. Läraren behöver agera flexibelt i interaktion med eleverna för att skapa förutsättningar som bidrar till utveckling och lärande.

– Jag hoppas att översikten ger inspiration och vägledning till lärare att tillsammans planera, reflektera och utvärdera olika arbetssätt i undervisningen, säger Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Ilana Manneh.

Läs mer

Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem finns att hämta i fulltext i pdf-format på vår webbplats. Där finns även ett informationsblad och en sammanfattning av forskningsresultaten.

På webbplatsen skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan inspirera till att använda våra forskningssammanställningar.

________________________________________________________________________________________

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.

Presskontakt:

Eva Grönlund

Telefon:

08-523 29 802

Mobil:

073-257 38 02