Det visar Annelie Carlson från avdelningen för energisystem vid Linköpings universitet i sin doktorsavhandling. Hon har gjort studier av de externa kostnaderna för olika energisystem (= kostnaderna för miljöskadorna från koldioxid-, svaveldioxid-, kväveoxid- och stoftutsläpp), och hur energisystemen skulle förändras om dessa kostnader togs med i beräkningen.

Faktum är att miljövänliga åtgärder i många fall lönar sig redan nu. En studie av energianvändningen i Västernorrlands län visar att ägarna till småhus och flerfamiljshus kunde spara pengar på att ersätta el och olja med biomassa redan idag, samtidigt som miljökostnaderna skulle minska med hela 60 procent.

Samma resultat visar en studie i Östergötlands län. I tre av fyra studerade fall vore det ekonomiskt rationellt för fastighetsägarna att gå över till biomassa, samtidigt som koldioxidutsläppen skulle bli drastiskt sänkta.

– Varför görs då inte detta? Svaret är väl att frågan om uppvärmning inte är tillräckligt viktig för fastighetsägarna. Har man ett värmesystem som fungerar, så räcker det för de flesta, antar Annelie Carlson.

Hon har också studerat vad som kan hända om EU genomför målsättningen att alla energislag ska betala sina externa kostnader fullt ut, och om målsättningen att skapa en fri europeisk elmarknad också genomförts. I ett sådant fall skulle det löna sig för Sverige att satsa mer på biomassegenererad el, som kunde ersätta ”smutsig” kolkraft på kontinenten. I Linköpings kommun, som hon tagit som underlag för sin studie, skulle ett nytt biomasse-eldat kraftvärmeverk kunna byggas. Att elda med naturgas skulle däremot inte vara lönsamt.

Annelie Carlson disputerar den 18 oktober. Hon träffas under vecka 43 på tel 013-28 27 34, e-post annca@ikp.liu.se, därefter flyttar hon för att fortsätta sin forskartjänst på Dublin Institute of Technology.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: