Under första hälften av1990-talet var vintrarna ovanligt milda och blåsiga i Östersjöområdet och det regnade mer än vanligt, vilket ledde till att djupvattnet blev mindre salt och mer syresatt. Då sjönk fosforkoncentrationen och algblomningarna i Östersjön blev mycket mindre omfattande. När det finns syre i djupvattnet binds fosfor till bottensedimenten istället för att lösas i vattnet. Vid slutet av 1990-talet blev vädret mer normalt igen. Syrehalten i djupvattnet blev åter sämre och därmed ökade fosforkoncentrationen vilket fick till följd att algblomningarna också ökade.

– Man kan se utvecklingen i Östersjön under klimatsvängningen på 1990-talet som ett gigantiskt experiment. Det visar att Östersjöns fosforinnehåll på några få år kan reduceras kraftigt genom syresättning av vattnet på 80-120 meters djup. Klimatförändringar kan alltså vara positiva för Östersjöns miljötillstånd, säger professor Anders Stigebrandt.

Under seminariet den 17 oktober kommer en metod att presenteras där sygasrikt vatten från cirka 50 meters djup pumpas ner i djupvattnet för att efterlikna situationen under 1990-talet.

Anders Stigebrandt poängterar att:
– En metod för att snabbt försätta Östersjön i ett tillstånd med väsentligt reducerade övergödningssymptom ska användas som ett komplement till redan pågående och planerad utbyggnad av fosforrening.

Öppet seminarium om hur Östersjöns övergödningssystem ska lindras.
Datum: 17 oktober kl. 10-12
Plats: Lyktan, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A, Göteborg
Deltagarna inbjuds till lunch efter seminariet. Föranmälan till lunchen är obligatorisk: meddela leif.klemedtsson@dpes.gu.se senast den 10 oktober kl 12.00.

Anders Stigebrandt
Professor
Tellus – Centrum för systemforskning om klimat och miljö vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 28 51
Mobil: 0708-77 28 51
E-post: anst@oce.gu.se

Maria Elliot
Forskningsinformatör
Tellus – Centrum för systemforskning om klimat och miljö vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 49 00
E-post: maria.elliot@gvc.gu.se