Sedan år 2000 har stiftelsen fördelat över 171 miljoner dollar till medicinsk forskning världen över, däribland forskning vid Karolinska Institutet. Michael J. Fox får ta emot utmärkelsen den 5 mars av dekanus Clara H. Gumpert, representant för styrelse för forskning som beslutar om tilldelning av hedersdoktorat vid Karolinska Institutet. Ceremonin äger rum hos David E. R. Dangoor, Sveriges honorära generalkonsul i New York. Medverkande vid promotionshögtiden är också prorektor Jan Andersson och professor Johan Ericson som representerar forskningsområdet.

– Michael J. Fox har kanske betytt mest genom sin stiftelse, som arbetar ovanligt dynamiskt och med en vetenskapligt mycket stringent ansökningsprocedur för att stödja de mest lovande forskningsprojekten. Stiftelsen tilldelar medel till den absolut bästa forskningen, oavsett var i världen den bedrivs. Det är Michael J. Fox tankegångar som influerat stiftelsens sätt att arbeta, säger Clara H. Gumpert, dekanus vid Karolinska Institutet.

Michael J. Fox, född 1961 och uppvuxen i Kanada, har fått flera priser för sina skådespelarinsatser på tv och film. Han är bland annat känd från huvudrollen i filmtrilogin Tillbaka till framtiden (Back to the Future). År 1991 fick Michael J. Fox diagnosen Parkinsons sjukdom och han har använt sin stjärnstatus till förmån för Parkinsonforskningen. År 2000 bildade han stiftelsen Michael J. Fox Foundation for Parkinson´s Research (MJFF), som i dag är världens största privata organisation för Parkinsonforskning. Läs mer på organisationens hemsida michaeljfox.org/. Michael J. Fox har även varit en stark opinionsbildare i USA till stöd för forskning kring embryonala stamceller.

Till hedersdoktor vid Karolinska Institutet kan dels den akademiker utses, som genom vetenskapliga insatser eller på annat sätt betytt mycket för forskningen vid Karolinska Institutet, dels personer som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som på annat sätt gynnat forskning och utveckling.

Fox har även varit en kraftfull förekämpe för forskningsfrihet och varit pådrivande när det gällt terapeutiska strategier för embryonala stamceller på amerikanska laboratorier.

– Detta är en enorm ära och jag vill rikta ett stort tack till forskningsstyrelsen. Det är speciellt betydelsefullt eftersom vår stiftelse och Karolinska Institutet har en gemensam övertygelse om att det ligger stor makt i den vetenskapliga strävan att skapa en framtid som är bättre för alla och en önskan att arbeta strategiskt, eller rent av okonventionellt, för att minska avståndet till en sådan framtid, säger Michael J. Fox.

Karolinska Institutet firar i år 200 år. Information om universitetets betydelsefulla historia, med exempel på medicinska upptäckter som förändrat livsförutsättningarna för människor globalt, finns på ki.se/200.

Pressbilder: ki.se/pressrum

För ytterligare information, kontakta:
Michael J. Fox via Holly Barkhymer, biträdande kommunikationschef, MJFF.
Tel: +1-212-509-0995 x242
E-post: hbarkhymer@michaeljfox.org

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66 eller 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning och forskning bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se