En ny studie från Lunds universitet visar att mikroorganismers förmåga att anpassa sig till klimatuppvärmning kommer att sakta ner global uppvärmning genom att lagra kol i jorden.

I studien tog forskarna jordprover från hela Europa i ett brett spektrum av temperaturer, från minus 3,1 till 18,3 grader Celsius. Proverna visade att mikroorganismer i jordar – som bakterier och svampar – är starkt anpassade till sitt lokala klimat när det kommer till tillväxt och respiration. Men forskarna kunde överraskande visa att mikroorganismer kan anpassa sig till temperaturförändringar, och med hur mycket.

– Trots decennier av vetenskapliga grubblerier har forskare inte kunnat säga om mikroorganismer kan anpassa sig till uppvärmning, och om de gör det, om detta kommer att fungera som negativ eller positiv återkoppling för ytterligare klimatuppvärmning. Vi kan nu slå fast att så är fallet, och att organismerna faktiskt kan försvaga klimatuppvärmningen, säger Carla Cruz Paredes, biologiforskare vid Lunds universitet.

Den nya studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Applied and Environmental Microbiology, visar också att grupper av mikroorganismer reagerar olika på uppvärmning. Bakterier och svampar skiljer sig åt i hur känsliga de är för temperaturförändringar, där bakterier är känsligare än svampar. Dessutom är mikrobiell tillväxt mer känslig för temperaturförändringar än andningshastigheten, den så kallade respirationen. Dessa skillnader i temperaturkänslighet har viktiga konsekvenser när det gäller förutsägelser om framtida förluster och lagring av kol, samt hur jorden påverkas av klimatuppvärmning.

– Resultatet av dessa varierande känsligheter för tillväxt och andning vid olika temperaturer, och mellan bakterier och svampar, kommer att påverka kolbalansen mellan jorden och atmosfären, och därmed jordens feedback på klimatuppvärmningen, säger Carla Cruz Paredes.

Studien belyser vikten av att noggrant representera mikrobiella svar på klimatuppvärmning i modeller för jordens kolhalt. Forskningen visar också att de ekologiska svaren från jordens mikroorganismer kommer att spela en nyckelroll i regleringen av planetärt klimat.

– Klimatuppvärmning är ett av de största hoten mot vår miljö. För att minska global uppvärmning är det nödvändigt att öka markens förmåga att lagra eller binda kol och att minska kolavfallet till atmosfären. Denna studie är ett steg framåt för bättre förutsägelser till FN:s klimatpanels bedömningar, säger Carla Cruz Paredes.

Studien publiceras i Applied and Environmental Microbiology, ”Variation in soil microbial temperature dependences across Europe reveals the climate-sensitivity of decomposer temperature trait distributions.”.

För mer information, kontakta:Carla Cruz Paredes

Biologiska institutionen, Lunds universitet
+45 91105394

carla.cruz_paredes@biol.lu.se

Anders Örtegren

anders.ortegren@biol.lu.se

046 222 92 22