Ny forskning från Umeå universitet visar att det går att genomföra åtgärder som ger mer miljövänliga flöden i reglerade älvar med bara små förluster i vattenkraftsproduktion. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Water Resources Research.

Flöden och vattenstånd förändras vid byggnation av vattenkraftverk och dammar, vilket förändrar förhållanden och livsförutsättningar för organismer i det reglerade vattendraget samt att kraftverken hindrar fiskvandring. Vattenflöden och vattenstånd skiftar snabbt, så kallad korttidsreglering, och orsakar stress och störningar för vattendragens arter.

Genom ekologisk reglering av flödet kan vissa av de reglerade vattendragens ekosystem återskapas och biologisk mångfald bevaras. Forskarteamet från Umeå universitet har i den aktuella artikeln utfört fältstudier i Umeälven och presenterar 28 scenarier med ekologisk reglering med miljönyttor och påverkan på produktion av elektricitet.

– Vi visar att vattenkraftverken i Umeälven kan miljöanpassas med relativt små förluster av elektricitet eller till och med utan produktionspåverkan, säger huvudförfattaren Åsa Widén, som nyligen har doktorerat på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Hon förklarar vidare det är ovanligt med resultat av miljöåtgärder där både kostnader och miljönytta kvantifierats. Som exempel skulle ett nolltappningsförbud (krav på ett minsta ständigt flöde genom kraftstationerna) kombinerat med spill på 1–12 procent av det genomsnittliga årliga flödet till torrfåror leda till en förlust på 2,1 procent av den årliga elproduktionen. Om man lägger till fiskvägar skulle förlusten öka till 3,1 procent per år. Resultaten omfattar inte påverkan på balans- och reglerkraft.

Enligt Åsa Widén är forskningsresultaten viktiga för att kunna bevara biologisk mångfald i reglerade vattendrag och relevanta eftersom Sverige står inför en nationell omprövning av alla vattenkraftstillstånd där större krav på miljöhänsyn ska ställas.

Åsa Widen har utfört studien tillsammans med Roland Jansson, Birgitta Malm-Renöfält, Erik Degerman och Dag Wisaeus.

Pressbilder

Om den vetenskapliga artikeln:

Widén, Å., Malm Renöfält, B., Degerman, E., Wisaeus, D., och Jansson, R.: Environmental flow scenarios for a regulated river system: projecting catchment-wide ecosystem benefits and consequences for hydroelectric production. Water Resources Research. Volume 58. 1:2022.

http://doi.org/10.1029/2021WR030297

För mer information, kontakta gärna:

Roland Jansson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet
Telefon: 070-368 66 05
E-post: roland.jansson@umu.se

Åsa Widén, Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå
Telefon: 076-776 30 77
E-post: asa.widen@slu.se

Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23