Tid: torsdag 7 november kl. 11.00 – 17.00
Plats: Nordenskiöldsalen och Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Frescati
Arrangör: Centrum för naturresurs- och miljöforskning

Forskningen presenteras i tio korta seminarier och en utställning. Framtidens miljöforskning diskuteras i en paneldebatt. Tjugo institutioner och centra från olika fakulteter medverkar i arrangemanget, som ska bli årligen återkommande.

Syftet är att visa olika angreppssätt inom forskningsområdet hållbar utveckling, att hitta kopplingar mellan olika ämnen och diskutera hur forskning kan bidra till det hållbara samhället.

Ur programmet:

– Det asiatiska stoftmolnet
Henning Rodhe, professor i kemisk meteorologi.

– Ekosystemperspektiv i ekonomi
Anne-Sophie Crépin, fil. dr i nationalekonomi.

– Den internationella miljörätten och skyddet av ”Global Commons”.
Said Mahmoudi, professor i internationell rätt

Utställningen presenterar institutionernas verksamhet genom postrar, filmer och bildspel.

I den avslutande paneldebatten, kl. 15.15 – 16.30 i Nordenskiöldsalen, medverkar Bert Bolin, professor emeritus i meteorologi, Adrienne Sörbom, fil. dr i sociologi, Jonas Ebbesson, docent i miljörätt och Åke Bergman, professor i miljökemi. Moderator är Anders Björnsson, chefredaktör på Dagens Forskning.

Information om programmet finns på www.cnm.su.se

Ytterligare information ges av Cajsa Martinsson, tfn 08-16 36 65.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: