Litenhet vid födelsen kan ha flera orsaker, såsom ärftlighet och
kromosomavvikelser, men även undernäring, dålig funktion av moderkakan,
stress hos modern, eller havandeskapsförgiftning. Litenhet kan i de senare
fallen vara ett indirekt mått på avvikande miljö under graviditeten.

Avhandlingen visar att barn och ungdomar med låg födelsevikt har annorlunda
könshormonnivåer jämfört med jämnåriga. Vidare har de förhöjda nivåer av
binjurebarkshormonet DHEAS, men normal nivå av stresshormon cortisol.

Kvinnor födda små hade i 20-årsåldern högre nivåer av manligt könshormon,
medan män som var födda små hade högre nivåer av kvinnligt könshormon. Detta
tyder på en tidig programmering av hormonbalansen, där betingelser som ger
litenhet vid födelsen ändrar denna balans.

I råttstudier fann man att inflammatoriska ämnen, som kroppen bildar vid
till exempel urinvägsinfektion, givna till modern under graviditeten
påverkar den vuxna råttan så att den utvecklar fetma. Hanråttor hade höga
halter av stresshormoner och var insulinokänsliga, medan honorna hade höga
halter av testosteron, det manliga könshormonet.

Det krävs ytterligare studier för att få svar på mekanismerna bakom den
hormonella programmering som sker under graviditeten. Denna programmering
kan vara av betydelse även för vanliga sjukdomar som fetma och utveckling av
diabetes.

Leg läkare Jovanna Dahlgren, tel 031-343 66 74, sekr 031-343 51 67
fax 031-84 89 52, e-post jovanna.dahlgren@sahlgrenska.se

Handledare:
Kerstin Albertsson Wikland, Agneta Holmäng och Aimon Niklasson, tel 031-34
357 82, Avhandling för medicine doktorsexamen vid medicinska fakulteten, Göteborgs universitet, avd för Pediatrik, institutionen för Kvinnors och Barns hälsa samt Hjärt-lunginstitutionen. Avhandlingens titel: Hormonal programming and adrenal function. Avhandlingen försvarades fredagen den 16 februari.

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851