Stiftelsen delar vartannat år ut medel med fokus på entreprenörskap och landsbygd. Börje Boers, lektor i företagsekonomi, Anders Billström, adjunkt i industriell ekonomi och Danilo Brozovic, lektor i företagsekonomi har nu fått besked om de beviljats 2,4 miljoner kronor till forskningsprojektet. Projektet kommer pågå under två år och startar 1 juni i år. De tre forskarna kommer arbeta vardera 30 procent med projektet under den tiden.

– Vi ska undersöka hur små och medelstora företag i Skaraborg, har påverkats av pandemin. Vi kommer att titta på aktiebolag som har mellan fem till 249 anställda, berättar Börje Boers.

– Vi gjorde redan än liknande studie i Varberg, där vi fick medel från Sparbanksstiftelsen Varberg. Studien handlade om ”Resiliens av partnerbutiker till Campus Varberg”.

Följer upp företag från tidigare studie

Forskarna har tidigare varit delaktiga i projektet Företagsrevitalisering i Skaraborg. Projektet genomfördes 2016–2017 och nu är tanken att bygga vidare på det projektet. Den studien visade att 172 av företagen inte hade vuxit under aktuell tidsperiod. Nu kommer forskarna istället titta på hur företagen har klarat sig under pandemiåren och hur pandemin påverkat dem.

– Vi vill se vad de har gjort, inte gjort och om de finns kvar. Inledningsvis kommer vi att genomföra intervjuer och se vad som har hänt. Om de har blivit uppköpta, gått i konkurs, hur omsättning och antal anställda har förändrats sedan 2017 och under pandemin, förklarar Börje Boers.

Steg två för forskartrion kommer vara att se om de hittar gemensamma faktorer för de skaraborgska små och medelstora företag de undersöker.

– Därefter kommer vi skicka en enkät till alla aktiebolag i Västra Götalands län som uppfyller våra kriterier vad gäller antalet anställda för att se om vi kan bekräfta det vi hittar i vår intervjustudie bland de skaraborgska företagen.

Vilka resultat tror ni att ni kommer se?

– De flesta är tillverkningsföretag så de har troligtvis påverkats betydligt mindre av pandemin än exempelvis restauranger och butiker. Vi misstänker att vi kommer se en stor variation mellan olika branscher och se tydliga samband mellan bransch och resultat. Vi kommer troligtvis se andra skillnader beroende på ägandeformen och om ägaren/ägarna arbetar i företaget eller om företaget ägs av en finansiär utanför Skaraborg.

Går hand i hand

Börje Boers poängterar också vikten av att Högskolan kan bedriva forskning i det omliggande samhället.

– Det finns inte så mycket kunskap om de små och medelstora företagen i Skaraborg som är möjlig att använda i vår undervisning på Högskolan. Det är många av våra studenter som söker jobb i företagen i Skaraborg så det är positivt om vi kan visa företag och lyfta den forskning som bedrivs här i Skaraborg. Forskning och undervisning går hand i hand och det är viktigt med en lokal koppling. Det är här vi lever och verkar, det är viktigt att förstå vad som händer i vårt område och vilka förändringar som behövs. Det här blir ett spännande forskningsprojekt och det är mycket positivt att Högskolan i Skövde, i konkurrens med lärosäten och forskare i hela landet, fick vi de här medlen från Kamprads stiftelse.

Kontakt:

Börje Boers, lektor i företagsekonomi
borje.boers@his.se

0500-448202

Anders Billström, adjunkt i industriell ekonomi
anders.billstrom@his.se

0500-448262 

Danilo Brozovic, lektor i företagsekonmi
danilo.brozovic@his.se
0500-448883

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt:
Cecilia Renström
Telefon:
0500 448031
Epost:
cecilia.renstrom@his.se