Göteborg har traditionellt en mycket god bas för matematisk statistik. Den för
Chalmers och Göteborgs Universitet gemensamma institutionen är ovanligt omfattande och utgör en stark verksamhet. Enligt professor Peter Jagers, en av initiativtagarna till Stokastiskt centrum, är ett så pass stort anslag unikt för matematisk verksamhet.

Idag öppnas nya möjligheter för matematiken att vara en vetenskap i samspel med andra vetenskaper, industrin och samhället. Detta beror inte minst på datorteknikens och informationsteknologins utveckling. Stokastiskt centrum bildades 1996 med hjälp av anslag från Chalmers stiftelse. Där arbetar man med utgångspunkt från att matematiken, speciellt sannolikhetsteori och statistik, ska användas som ett verktyg i verkligheten.

Sedan starten har arbetet rört sig inom många olika områden: samhälls- och
biovetenskap, partikelsystem, telekommunikation och materialstudier. Som ett
exempel på arbetsfält kan nämnas mobiltelefonin och de nya problem som rörelse i
tid och rum formulerar. Komplexiteten ställer helt nya krav på tillförlitliga simuleringsmetoder.

Med hjälp av anslaget kan nu centrumets arbete börja byggas ut till en bred
forskningsverksamhet. I nuläget finns inga nya inriktningar planerade, men Peter
Jagers betonar att det är viktigt att vara lyhörd.

– Vi vill använda matematiken som en resurs att analysera verkligheten och de problem som uppstår i samhället, säger Peter Jagers. Idén är att hela tiden vara öppen för nya infallsvinklar.

För mer information:
Peter Jagers, Avdelningen för matematisk statistik, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, tel 031-772 35 20, e-post: jagers@math.chalmers.se
eller:
Sofie Hebrand, Informationsavdelningen, tel: 031-772 8464,
e-post: sofie.hebrand@adm.chalmers.se

Presskontakt:

Mia Halleröd Palmgren

Telefon:

031-7723252

Mobil:

0721-513512