Karlstads universitet har fått ett forskningsanslag på 1,3 miljoner från Vinnova. Pengarna kommer att användas för att införa ett miljövänligt enzymsteg i tillverkningen av viskos. Då minskas användningen av det miljöfarliga ämnet koldisulfid och tillverkningen blir också mindre brandfarlig. Samarbetspartner i projektet är Domsjö fabriker och Freudenberg Household Products AB och den totala budgeten är på 3,7 miljoner.

– Vi har under ett antal år bedrivit forskning inom området på Karlstads universitet, säger Ulf Germgård, professor på Avdelningen för massateknik vid Karlstads universitet. Den kunskap som vi kommit fram till i labbmiljö får vi nu möjlighet att vidareutveckla ute i industrin som ett pilotprojekt.

– Niklas Kvarnlöf, som doktorerat hos oss har jobbat med att ersätta koldisulfid med enzymer som ger en miljövänligare viskosprocess. Niklas jobbar nu för Freudenberg Household Products AB och kommer att bli en fortsatt viktig resurs i forskningsarbetet i samarbete med Karlstads universitet.

Forskningsprojektet ligger väl i linje med Karlstads universitets forskningsstrategi som syftar till att bättre ta tillvara skogsråvaran samtidigt som miljöpåverkan och energiförbrukningen minskas. Projektet kommer att pågå under tre år och målsättningen är att i framtiden kunna tillverka viskosprodukter till lägre kostnad och med avsevärt mindre milöpåverkan än idag.

/Cia Edlund

Ulf Germgård,professor i kemiteknik, Karlstads universitet tel 070-321 95 84, ulf.germgard@kau.se