– Men det finns sätt att hitta avverkningsbar skog även under tjällossning och ihålligt regnande, säger Fredrik Staland som är forskare på SkogForsk. Det handlar mycket om att planera avverkningarna i god tid och att utnyttja befintlig teknik för att förbättra bärigheten.

Fredrik Staland har nyligen sammanställt en rapport som visar hur skogsbruket kan få tillgång till fler avverkningsbara bestånd under vår och höst och samtidigt minska markskadorna.

– Man kan skydda känsliga partier med tillfälliga broar av ris eller massaved. Skotaren som kör ut virket till bilvägen kan bära med sig brokonstruktioner för användning i fuktiga och svårframkomliga partier. Med bredare däck eller så kallade miljöband sjunker marktrycket, vilket också minskar slitaget på skogsmarken, säger han.

Markskador kan leda till lägre tillväxt hos träden, risk för utlakning av miljögifter och spridning av slam och sediment i vattendrag samt spridning av rotröta.

Skogsbruket samlas i Vansbro
Den 22 maj kl. 09.30 samlas skogsbruket i Vansbro, värdshuset Flottaren, till ett seminarium om hur skogsbruket kan förbättra tillgången på avverkningsbara bestånd och samtidigt minska risken för markskador.

Under eftermiddagen kommer en skogsmaskin att demonstrera hur ny teknik kan ge skonsammare avverkning. Avfärd till skogen sker 12.30 från värdshuset Flottaren i Vansbro.

Kontakt:
Fredrik Staland, SkogForsk. Tel: 018-18 85 73, 070-518 85 73
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 76, 070-630 68 67, malin.vonessen@skogforsk.se