Barn känner klart mindre smärta med en ny typ av tandställning jämfört med en konventionell. Det visar en forskningsstudie som jämfört upplevelser av smärta under den första veckan av tandreglering.

–Det är en signifikant skillnad i deras upplevelse av smärta, säger Liselotte Paulsson, docent i ortodonti vid Malmö universitet.

Fick gradera smärtorna
Studien omfattar 132 barn och ungdomar i åldrarna 12-17 som har problem med att tänderna sitter för trångt. De har behandlats med fast tandställningar på specialistkliniker vid Malmö universitet, en privat klinik i Helsingborg samt två folktandvårdskliniker i Östersund och Falun. 70 av ungdomarna behandlas med en konventionell tandställning där själva metallbågen fästs med en gummiring till brickorna som klistras på tänderna. 62 av dem har en ny typ – så kallad självligerande – där bågen fästs med en metallucka. Ungdomarna har svarat på enkäter om smärta i början, under och i slutet av den 2-åriga behandlingen med fast tandställning.

I denna studie har man behandlat att tänderna sitter trångt genom att vidga tandbågarna, inte genom att dra ut tänder för att skapa plats. Behandling med fast tandställning kan göra väldigt ont, och i studien fick patienterna gradera sina upplevelser av smärta. Det visade sig att de med den konventionella tandställningen kände barnen högre smärta än barnen som fått den nya varianten med ”lucka”. För smärta i framtänderna rapporterades ett medelvärde på 7,18 från den konventionella gruppen på en 10 gradig skala, i den andra gruppen blev resultatet 5.96.

– Ungdomarna hade mest ont andra dagen med tandställning och 72% med konventionell tandställning uppgav att de fick ta smärtstillande tabletter dag två, i den andra gruppen 54%, säger Liselotte Paulsson.

Flickor kände mindre smärta
Förvånande var att flickor kände mindre smärta än pojkar, eftersom det generellt har visats i andra studier att flickor och kvinnor har lägre smärttröskel och rapporterar högre smärta.

-Eftersom det brukar vara fler flickor än pojkar som önskar och får behandling med tandställning är könsskillnader viktiga att studera ytterligare. Det kan bidra till ökad jämlikhet, säger doktorand Kristina Johansson

Studien går nu vidare att med att jämföra aspekter kring livskvalitet, bieffekter och hälsoekonomi för respektive tandställning.

–Eftersom den självligerande tandställningen är dyrare får kostnaderna vägas mot patientens upplevelser och behandlingsresultat, säger Liselotte Paulsson som kommer göra en ny uppföljning med patienterna efter fem år.

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Johanna Svensson
Telefon:
040-665 83 14
Epost:
johanna.svensson@mau.se