Särskilt utsatta är de som uppger att de haft problem att betala sina löpande utgifter, som i betydligt högre grad avstår från att besöka läkare och tandläkare. I synnerhet tycks ekonomisk situation påverka kvinnors tandvårdsutnyttjande, då över fem gånger så många kvinnor med dålig ekonomi avstått från tandvård år 2000 på grund av svårigheter att betala patientavgifter, jämfört med kvinnor med bättre ekonomi.
Även vid en tillbakablick på utnyttjandet av läkar- och tandläkarvård sedan slutet av 1960-talet finner man skillnader utifrån ekonomisk situation, där kvinnor med sämre ekonomi är speciellt sårbara.
Avhandlingens titel: Fair Care: Four Essays on the Allocation and Utilization of Health Care.Den kan beställas från Institutet för social forskning, Stockholms universitet,106 91 Stockholm, fax 08-15 46 70.

Per Gillström kan nås på tfn 08-16 40 92, e-post Per.Gillstrom@sofi.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: