Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige medan flygbranschen under de senaste årtiondena lyckats med att kraftig minska antalet olyckor. I ett nytt forskningsprojekt i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet ska forskarna jämföra byggbranschens utredningsmetodik av olyckor med flygbranschens.

– Genom att jämföra byggbranschens utredningsmetodik med flygbranschens hoppas vi kunna bidra med kunskap om hur man minskar antalet olyckor i byggbranschen, säger Maria Johansson, forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och projektledare.

När en olycka sker på en arbetsplats är arbetsgivaren skyldig att utreda vad som har orsakat olyckan. Exakt hur utredningen går till skiljer sig åt mellan olika branscher. Byggbranschen har genom åren varit framgångsrik när det gäller att minska antalet olycksfall. Tyvärr har den positiva utvecklingen dämpats de senaste åren. Antalet allvarliga olycksfall ligger fortfarande på en oacceptabelt hög nivå. Vissa år är antalet dödsolyckor nästan tvåsiffrigt. Flygbranschen har tidigare varit hårt drabbad av både dödsfall och haverier, men uppvisar de senaste årtiondena en positiv trend där både dödsfall och haverier ligger på en väldigt låg nivå.

I projektet ingår en forskargrupp från arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet som har samarbetat med varandra i andra projekt som rör arbetsmiljö och säkerhet. Till projektet knyts även två experter från flygbranschen som kommer att utbilda forskarna i flygbranschens utredningsmetodik.

I en första fas görs intervjuer med nyckelpersoner samt analyser av relevanta dokument på bransch- och myndighetsnivå. I fas två görs tre fallstudier med tre byggföretag för att få en bild av hur utredning av olyckor går till där. Fallstudierna består bland annat av intervjuer med berörda personer, workshoppar, deltagande observationer och analyser av relevanta dokument på företagsnivå. I nästa fas analyseras det insamlade materialet i samarbete med de två experterna från flygbranschen, Agne Widholm och Sven E Hammarberg, som båda har många års erfarenhet av nationella och internationella utredningar exempelvis vid Statens haverikommission, Försvarsmakten och FN.

Projektet har beviljats medel om 4 098 000 kronor från Afa Försäkring och kommer att pågå fram till juni 2026.

Kontakt: Maria Johansson, forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, maria.4.johansson@ltu.se , 0920-49 14 71

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se