KK-stiftelsen satsar hårt på forskning. Tidigare har stiftelsen årligen delat ut drygt 30 miljoner kronor till forskningsprojekt. Men i år blev det en fördubbling.
De drygt 18 miljoner kronor som Mitthögskolan får från KK-stiftelsen fördelas mellan nio olika forskningsprojekt.
– Eftersom näringslivet också går in med motsvarande summa innebär det för oss ett totalt anslag på nära 37 miljoner kronor, förklarar Gunnar Svedberg.

De projekt på Mitthögskolan som 2003 får pengar från KK-stiftelsen är:
– Strukturdesign av erbium- och thuliumkluster för effektiv optisk förstärkning i specialfiber. 4,9 miljoner kronor
– Development of a computational concept for strength predictions of corrugated board packages. 3,9 miljoner kronor
– Development of numerical simulation models for change transport in advanced semiconductor materials and devices. 3,7 miljoner kronor
– Årsväxter som råvara vid framställning av fiberkompositer. 1,5 miljoner kronor
– NIR-instrument för on-line processkontroll i MDF-process. 1,3 miljoner kronor
– Digital print finishing- intensified research. 1,1 miljoner kronor
– Nyheter 2020-II. 800 000 kronor
– Komplexa industrisystems tekniska livslängd. 700 000 kronor
– Dagspressen mellan marknad och mångfald. 500 000 kronor

För ytterligare kommentarer:
Rektor Gunnar Svedberg 070-593 36 37

Presskontakt:

Ronney Wickzell

Telefon:

+46 (0)10-142 81 72

Mobil:

+46 (0)70-389 77 72