Bilpooler och andra mobilitetstjänster har stor potential att bidra till hållbarhetsförbättringar om de kombineras med en övergång till eldrift, samåkning och autonom drift. Dessa nya forskningsrön presenteras under Transportforum av forskarna vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

–Transportforum är ett viktigt tillfälle för oss och alla våra samarbetspartner att också visa vårt nya beslutsstödsverktyg till ett fullt ut hållbart transportsystem, säger Martin Prieto Beaulieu, projektledare för hållbara transporter vid BTH.

I nära samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor arbetar forskargruppen med systemanalys för att ta ett helhetsgrepp på omställningen till ett attraktivt och hållbart transportsystem. Blekinge används som en första fallstudie. Alla länets kommuner, Länsstyrelse, regionen samt flera företag och statliga myndigheter är involverade.

–En utmaning som vi adresserar på Transportforum och som vi lägger extra fokus på just nu är att kartlägga hur nya mobilitetstjänster kan hjälpa till att påskynda den pågående hållbarhetsomställningen, säger Henrik Ny, hållbarhetsforskare vid BTH.

BTH:s presentation ”Tjänstefierad mobilitet”, hålls fredagen den 17 juni, klockan 08:30–10:00, session 6:8.

Forskargruppen verkar vid institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola. Forskningen utförs nära privata och offentliga aktörer inom påskyndad omställning till hållbara transport- och energisystem. På Transportforum presenteras resultat från ett av forskargruppens externfinansierade projekt, Vägväljarprojektet, som bland annat finansieras av Energimyndigheten.

För mer information kontakta forskningsledare Henrik Ny, telefon 070-143 51 31, eller e-post, henrik.ny@bth.seLäs mer om forskargruppen

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

 

BTH startade 1989 och har idag drygt 6 500 studenter och 500 anställda. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom flera områden. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två campus i Blekinge: huvudcampus är Campus Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: