I mjukvaruutveckling är testning en stor och viktig del speciellt när nya funktionaliteter i ett system införts. Forskare vid BTH har tagit fram en modell som stödjer testarna i själva testningen och som är bättre anpassade efter deras krav.

Regressionstestning är en typ av mjukvarutestning som används för att säkerställa att en ändring i en del av ett mjukvarusystem inte leder till negativa effekter i andra delar av systemet.

Nasir Mehmood Minhas har i sin avhandling i ämnet programvaruteknik studerat regressionstestning och bekräftat att det finns ett gap mellan forskning och praxis inom området. Trots att det forskats på metoder och tekniker har testare svårt att hitta tekniker som matchar deras specifika behov.

I sin forskning har Nasir Mehmood Minhas arbetat med mjukvarutestare för att bättre förstå utmaningarna med regressionstestning i praktiken och för att hitta sätt att förbättra regressionstestning.

Resultaten av forskningen är en modell för regressionstestning som kan användas av både forskare och rent praktiskt av testarna själva. Nasir Mehmood Minhas utvecklade även checklistor för regressionstestning för att stödja testare när de planerar och utför regressionstester. Listorna underlättar kommunikationen inom testteamen och hjälper till att strukturera och förbättra testningen.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Måndagen den 31 oktober
Tid: Klockan 13:00
Plats: Sal C413A, Campus Karlskrona. För deltagande via Zoom se information i BTH:s kalendarium på www.bth.se.


För mer information kontakta Nasir Mehmood Minhas via e-post:
nasir.mehmood.minhas@bth.se

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

 

BTH startade 1989 och har idag drygt 6 500 studenter och 500 anställda. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom flera områden. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två campus i Blekinge: huvudcampus är Campus Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: