– Först blev jag väldigt överraskad när jag fick beskeded från Svenska vägföreningen berättar Mohammad-Reza Yahya. Men jag förstår nu att jag har gjort något av en pionjärinsats när det gäller invandrares trafiksäkerhet i Sverige. Det är mycket uppmuntrande att veta att många har läst min rapport och funderat och tänkt till med anledning av den. Jag känner mig mycket glad och hedrad.

Det finns mycket att göra inom det här omårdet och som också måste göras, forstätter Mohammad-Reza. Det är över en miljon av Sveriges invånare som har invandrarbakgrund och det är viktigt att dessa medborgare nås av rätt information i god tid. God tid menar jag är när de kommer nyanlända till Sverige.

När jag kom till Sverige fick jag informationen om att mitt körkort var giltigt i Sverige. Ingenting om svenska trafiklagar och regler. Ingen talade till exempel om för mig att det var förbjudet att dricka alkohol vid bilkörning i Sverige.

Mohammad-Reza Yahayas rapport, Invandrare och trafiksäkerhet, finns tillgänglig på VTI:s webbplats: www.vti.se

Thomas Lange
013-20 42 16, 070-209 91 45
thomas.lange@vti.se