Professor Shuichi Kato besöker Göteborgs universitet och kommer att hålla en offentlig föreläsning vid institutionen för orientaliska och afrikanska språk, tisdag 14 maj kl 17-18, Cultural Identity, Traditions and Modernity
Föreläsningen äger rum i Sal L 100, Lennart Torstenssonsgatan 6-8

Mer information: professor Noriko Thunman, avd för japanska, Noriko.Thunman@japan.gu.se.

Barbro Ryder Liljegren, Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865, fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se