Sociologen och arbetsvetaren Dan Porsfelt har genom deltagande observationer under 15 månader följt deltagarna i en traineeutbildning i ett stort svenskt företag. Han har följt dem i vardagen under deras tid i och delvis också utanför organisationen. I första hand har Dan Porsfelt fokuserat på hur själva organisationskulturen överförs på de så kallade traineerna, men han har också tittat på hur traineernas uppfattning om sig själva har utvecklats och förändrats under denna process.
Med rent samhällsvetenskapliga termer kan man därför säga att resultatet är en studie av organisationssocialisation och utveckling av självidentitet.

Avhandlingen, som fått namnet Management trainee – möten med förhinder, med vilken Dan Porsfelt disputerar för avläggande av filosofie doktorsexamen den 26 september, kan också sägas vara en en berättelse om makt och tillägnandet av maktresurser, om disciplinering och hot, om motstånd och revolt, om kulturer och motkulturer.
Det är också en berättelse om hur en modern institution (management traineeprogram) där man förväntar sig ”producera” ledare i den specifika organisationen , möter postmoderna värderingar där mobilitet, flexibilitet och individualitet värderas högt i de elitgrupper där individerna som kommer ifråga för utbildningen rekryteras.

I avhandlingen berättas detaljerat om hur olika händelser och hur de tolkas påverkar individernas väg in i organisationen och hur de kommer att förstå sig själva. Det visar sig att detta sätt att bli chef är en oerhört komplex process där individ och grupp tvingas utveckla olika sätt att hantera vad som ofta är att betrakta som motstridiga förväntningar på dem.
Ett exempel: Förväntningarna från organisationens ”golv” på att en chef i organisationen ska vara en konservator stod i konflikt med förväntningarna från organisationens ledning på att en chef ska vara en förändringsledare.

Dan Porsfelt är född 1966 i Stockholm, är sambo med Christina och har tre barn i åldrarna sju till tolv år. Han tog sig fil kand i sociologi och statsvetenskap 1995 vid Växjö universitet och påbörjade sin forskarutbildning i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet i november 1995. Porsfelt har sedan 1993 undervisat, framför allt i sociologi, vid Växjö universitet och är för närvarande anställd som universitetsadjunkt i sociologi.

Upplysningar: Lämnas av Dan Porsfelt, telefon 0470-70 84 84, Dan.Porsfelt@svi.vxu.se eller av informatör Lena Edenbrink, telefon 0920/916 22, Lena.Edenbrink@adm.luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: