För femte året i rad har konststudenter från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm besökt Abisko naturvetenskapliga station för att under tre veckor arbeta, studera och experimentera. På torsdag 16 februari bjuder Polarforskningssekretariatet och Kungl. Konsthögskolan in till ett avslutande seminarium om konst, landskap och vetenskap.

Kungl. Konsthögskolans studenter kommer att ge en inblick i sitt arbete och hur det påverkats av forskningsstationen och naturen som omger den. Förutom studenterna, kommer också inbjudna konstnärer och forskare att ge korta presentationer:

The Big White

Sigrid Sandström och Olav Westphalen, konstnärer och professorer vid Kungl. Konsthögskolan, introducerar samarbetet mellan Kungl. Konsthögskolan och Abisko naturvetenskapliga station.

Polar Research and the Artists Programme

Jan-Ola Olofsson, kommunikatör på Polarforskningssekretariatet, presenterar myndigheten och dess konstnärsprogram.

Abisko: a century of climate change – a research perspective

Keith Larson, Project Coordinator, Climate Impacts Research Centre vid Abisko naturvetenskapliga station, presenterar sin forskning i en historisk kontext.

Putting a band aid on a melting glacier

Mats Bigert, ena halvan av konstnärsduon Bigert & Bergström, presenterar deras senaste projekt, Rescue Blanket for Kebnekaise, och andra verk med koppling till den arktiska miljön.

Catalogue of the Lost

En kort video av konstnären och forskaren Ellie Ga, med utgångspunkt i material från The Explorers Club i New York.

Dessutom deltar Nadim Julien Samman, gästprofessor och kurator för den första antarktiska biennalen, Swetlana Heger-Davis, konstnär, professor och rektor för konsthögskolan vid Umeå universitet samt konststudenter från Umeå universitet.

Tid och plats

Torsdag 16 februari kl 11.00–14.30 på Abisko naturvetenskapliga station.

Medias representanter är välkomna att besöka Abisko naturvetenskapliga station från kl 10.30 för att träffa konstnärer och forskare och titta på forskningsstationen. Anmäl deltagande senast onsdag 15 februari.

För mer information och anmälan kontakta Jan-Ola Olofsson, telefon 070-570 18 88, e-post jan-ola.olofsson@polar.se.

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.

Presskontakt:
Jan-Ola Olofsson
Telefon:
08-450 25 19
Mobil:
070-570 18 88
Epost:
jan-ola.olofsson@polar.se