Avhandlingen handlar om den gren inom den flerdimensionella komplexa analysen som heter pluripotentialteori. Pluripotentialteorin har sitt ursprung i potentialteorin. Delar av den klassiska potentialteorin och komplexa analysen kommer till användning som redskap inom områden som till exempel elektromagnetism och telekommunikation.

Per Åhag är uppvuxen i Falköping och i Göteborg. Han är nu bosatt i Sundsvall.

Fredagen den 13 December försvarar Per Åhag, matematiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: The Complex Monge-Ampère Operator on Bounded
Hypercovex Domains. Svensk titel: Den komplexa Monge-Ampèreoperatorn definierad på begränsade hyperkonvexa områden.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i MIT-huset, hörsal MA 121.
Fakultetsopponent är professor Norman Levenberg, Rawles Hall Indiana University, Bloomington, Indiana, USA.

Per Åhag nås på:
Tel: 0730 ‚Äď 65 14 40.
E-post: per.ahag@mh.se