Fem svenska ministrar, Carl Bildt, Ewa Björling, Anders Borg, Gunilla Carlsson och Birgitta Ohlsson, åker till Världsekonomiskt forum om Afrika i Kapstaden, 8-10 maj.
Förutom tandborste och myggstift bör ministrarna också ha rätt kunskap om den ekonomiska situationen i Afrika med sig i bagaget. Därför har Nordiska Afrikainstitutets nya direktör, Iina Soiri, tillsammans med institutets forskare gjort en checklista.
 – Snabb tillväxt ja, men lika snabbt växande ojämlikhet
Ojämlikheten ökar snabbt trots ekonomisk tillväxt och flera afrikanska länder är nu i klass med Latinamerika. Tillväxten beror till största del på råvaruexport av ett fåtal varor som sedan förädlas på annan plats. Det finns få tillverkningsindustrier, faktum är att det sedan 1990 sker en avindustrialisering i Afrika. Därför skapar tillväxten väldigt få nya jobb. Samtidigt ökar arbetskraften med ytterligare drygt 120 miljoner människor under de närmsta sju åren. Befolkningsutvecklingen ökar också trycket på hälso- och utbildningssektorer.

– Överskattad afrikansk medelklass
Rapporter hävdar att den afrikanska ”konsumtionsklassen” har ökat från 60 miljoner till 90 miljoner människor de senaste tio åren. I verkligheten handlar det om personer som rör sig med tjugo kronor per dag. Inte heller i Afrika kan man betecknas som medelklass då.
 
– Bönder förlorar jordbruksmark till företag som sedan inte nyttjar den
De flesta afrikaner bor på landsbygden utan andra inkomster än vad jorden ger. Därför är så kallad ”land grabbing” ett verkligt problem när småodlare och boskapsfolk förlorar mark till företags investeringar i storskaliga projekt. Väldigt få av investeringarna har satts i drift, dock har människor redan förlorat marken.

– Ingen vill betala skatt till en stat som inte levererar, men utan skatteinkomster inga tjänster
Vad kan stater göra för att utöka de samhälleliga tjänsterna när i genomsnitt endast fyra procent av invånarna betalar inkomstskatt? Samhällsstyrning generellt i Afrika innehåller många utmaningar. Demokratiska val ökar men så även inslag av våld, etnisk politik och korruption. 

NAI INBJUDER TILL PRESSTRÄFF OM AFRIKAS EKONOMISKA SITUATION
Tisdag 7 maj, klockan 10.00 -11.00
Bagdad Café, Medelhavsmuseet Fredsgatan 2

För mer information:
Iina Soiri, direktör vid Nordiska Afrikainstitutet, 018 471 52 40
Mats Hårsmar, ledare för forskningsklustret International Links, 018 471 52 95
Francis Matambalya, NAIs expert på investeringar i Afrika, 018 471 52 64
Medverkar gör även NAIs sydafrikanska gästforskare Dipane Hlalele
Meddela intresse av att delta på pressträffen senast 3 maj, kl. 12.00 till johan.savstrom@nai.uu.se, 018 471 52 85
Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08 698 55 55

Mobil: