Tisdagen den 11 oktober håller Liberia president- och parlamentsval. Nordiska Afrikainstitutets experter finns tillgängliga för att ge analyser och svara på frågor från journalister.

Forskaren Mats Utas [Ref 1]är kulturantropolog och har skrivit flera böcker samt ett stort antal vetenskapliga artiklar om inbördeskriget i Liberia. Han har även varit verksam som föreläsare vid universitetet i Liberias huvudstad Monrovia. Mats reser i slutet av oktober till Liberia på fältarbete. Tel: 018 – 56 22 32.

Freds- och konfliktforskaren Anders Themnér [Ref 2]är expert på bland annat informella militära nätverk i post-konfliktområden. Han är nyss hemkommen efter fältarbete i Liberia. Tel: 018 – 56 22 46.

Aktuella forskningsprojekt med koppling till Liberia:

– The Informal Realities of Peacebuilding – Military Networks and Former Mid-Level Commanders in Post-War Liberia. [Ref 3] Finansieras av Sida. Koordinatorer: Mats Utas och Anders Themnér.

– Mellan patronpolitik och demokratisering: Lokala uppfattningar och individens roll i valrelaterat våld. Fokus på Sierra Leone, Liberia och Mali. Finansieras av Vetenskapsrådet. Koordinatorer: Mats Utas, Mimmi Söderberg Kovacs och Johanna Söderström.

Du kan även finna information om Liberia i Nordiska Afrikainstitutets Guide To Africa [Ref 4].

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna. Institutets verksamhet är förlagd till Uppsala och förser de nordiska länderna med aktuell, kritisk och alternativ forskning och analys om Afrika och mot samarbete mellan afrikanska och nordiska forskare. Som ett nav och en mötesplats i Norden för ett växande fält av forskning och analys strävar institutet efter att göra kunskap om Afrika tillgänglig för forskare, beslutsfattare, medier, studerande och allmänhet. Institutet finansieras gemensamt av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige).

Presskontakt:

Johan Sävström

Telefon:

018 471 52 96

Mobil:

070 167 96 85