Startskottet för Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutets gemensamma Center för nano- och mikroteknologi sker med ett symposium vid Nobel Forum.
Detta högaktuella forskningsområde inbegriper flera ämnen, som fysik, kemi, biologi, teknik och medicin, och har identifierats som ett speciellt prioriterat område värt extra satsningar.

Symposiet öppnas av utbildningsminister Thomas Östros och inleds av de två universitetens rektorer Anders Flodström och Hans Wigzell.
Under symposiet presenteras pågående projekt inom ämnesområdet och även de ekonomiska satsningar som planeras från EU och svenska anslagsgivare.

För fullständigt program se:
http://www.cmi.ki.se

Kontaktperson för symposiet:
Lena Lewin, Centrum för Medicinska Innovationer, Karolinska Institutet, lena.lewin@cmi.ki.se

Kontaktpersoner för Center för nano- och mikroteknologi:
Mamoun Muhammed, Kungliga Tekniska Högskolan, mamoun@matchem.kth.se
Björn Bjelke, Karolinska Institutet, bjorn.bjelke@neuro.ki.se