Avhandlingen syftar till att undersöka sambandet mellan deltagande i kulturlivet och hälsa. Resultaten tyder på att det finns ett sådant nära samband. En god hälsa har naturligtvis i sig betydelse för deltagandet, men resultaten tyder också på att fritidsaktiviteter har effekter på överlevnaden och att det finns specifika effekter av vissa kulturutbud på hälsan och dess bestämningsfaktorer.

Resultaten med hänsyn till överlevnadsfaktorerna grundar sig på studier av slumpmässiga urval om fler än 7 000 och 12 000 personer som följts under mellan 9 och 20 år, och med hänsyn till upplevd hälsa på fler än 3 000 personer som följts under 8 år. Dessutom ingår ett experiment med kulturell stimulering av ett tjugotal frivilliga deltagare som följts med avseende på hälsobestämmande faktorer.

Avhandling har titeln ”Cultural Experience and Health: The coherence of health and leisure time activities”. Svensk titel: ”Kulturupplevelse och hälsa”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i Sal B, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Töres Theorell, Stockholm.

Boinkum Benson Koonlan finns på socialmedicinska enheten, tel. 090-785 27 87 Hans e-postadress är boinkum.bk@socmed.umu.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23