Finns det närhet och värme i relationen mellan elev och lärare ökar inlärningsförmågan och identitetsutveckling hos eleven.

Det är inte en självklarhet att personlig utveckling sker genom strukturerad fakta- och kunskapsförmedling. I själva verket är det den spontana responsen förbundet med emotionell inlärningskontext utanför den traditionella skolan som ger eleverna möjligheter till personlig utveckling av personligheten och den egna identiteten.

Att ha kompetens att förstå eleverna och att agera utifrån varje elevs situation bör tilläggas större vikt inom utvecklingen av lärare yrket och skolan som organisation.

Jan-Birger Johansen har under många år arbetat med människor i en utbildningssituation. Sedan 1995 undervisar han vid högskolor och universitet.

Avhandlingens namn är Du berga livet på kar´n. Mellom-menneskelige relasjoner mellom laerer og elev i dagens skole.

Upplysningar: Jan-Birger Johansen tel: +47 99693185, informatör Linda Bengtsson
tel: 0920- 917 61, email:linda.bengtsson@adm.luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: