Regeringen föreslår att Naturhistoriska riksmuseet tilldelas 15 miljoner kronor årligen från och med 2022 för att samordna pollenövervakningen i Sverige. Förslaget skulle säkerställa bra pollenprognoser för hela Sverige med långsiktig finansiering. Genom detta uppdrag bidrar Naturhistoriska riksmuseet till att främja folkhälsan.

Tillförlitliga pollenprognoser är viktiga för samhället. Dagens pollenövervakning har beskrivits som ett lapptäcke av olika aktörer med varierande finansiering. Vid Naturhistoriska riksmuseet bedrivs sedan 1970-talet övervakning av pollenhalter i luften. Bevakningen görs genom pollenfällor som under pollensäsongen vittjas varje dag och tillsammans med meteorologiska prognoser sammanställs till en prognos för de närmaste dagarnas pollenhalter. Via Pollenrapporten.se kan alla ta del av den rapportering som museet erbjuder idag.

  • – Ett nationellt ansvar är precis den lösning vi vill ha. Det är bra för Sveriges allergiker och för folkhälsan, säger Martin Testorf, pressansvarig vid Naturhistoriska riksmuseet.

Genom det nya förslaget om ett nationellt uppdrag åt Naturhistoriska riksmuseet att samordna hela landets pollenverksamhet, skulle Sveriges 2,5 miljoner pollenallergiker få tillgång till tillförlitliga pollenprognoser som kan underlätta för dem att planera sin vardag och medicinering. En sådan långsiktig satsning möjliggör finansiering av personal och utrustning för pollenfällor i hela Sverige.

Den föreslagna satsningen om 15 miljoner årligen är en betydligt mindre summa än de kostnader som uppstår i samhället på grund av ökad sjukfrånvaro och ökad belastning på vården om bra prognoser saknas.

Relaterade länkar

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns flera permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Presskontakt:
Martin Testorf
Telefon:
0709-429011
Epost:
martin.testorf@nrm.se