Ekolantbruket har ibland anklagats för dÄlig djuromsorg, bÄde frÄn det konventionella lantbruket och frÄn djurrÀttshÄll. Vonne Lund har fördjupat sig i de olika gruppernas argumentation och menar att konflikterna ofta beror pÄ skillnader i etisk grundsyn och livsÄskÄdning. Det leder i sin tur pÄ att man har olika syn pÄ nÀr djuren har det bra, menar hon, och ger ett tillspetsat exempel:
– Om ekolantbrukaren slĂ€pper ut grisen i ruggigt vĂ€der för att det Ă€r naturligt, kommer djurrĂ€ttsaktivisten med ett tĂ€cke.

Vonne Lund har studerat djuromsorg i förhÄllande till ekolantbrukets grundlÀggande vÀrderingar, och hon presenterar resultaten i sitt doktorsarbete vid institutionen för husdjurens miljö och hÀlsa vid SLU i Skara. Ekolantbrukets viktigaste mÄl, bÄde i Sverige och internationellt, Àr att vara miljövÀnligt och uthÄlligt. Vonne Lund menar att mÄlet om god djuromsorg gÄr att förena med miljövÀnlighet Àven om de olika mÄlen ibland kommer i konflikt med varandra. DÀrför bör det ekologiska lantbruket ha god djuromsorg bland sina mÄl Àven fortsÀttningsvis. I Sverige kan detta tyckas sjÀlvklart, men internationellt kan djuromsorgsmÄlet behöva lyftas fram, menar hon.

Avhandlingen visar ocksĂ„ att djurvĂ€lfĂ€rdsbegreppet tolkas nĂ„got olika i ekologiskt och konventionellt lantbruk. I ekolantbruket lĂ€gger man vikt vid att djuret ska leva ett ”naturligt liv” för att ha god vĂ€lfĂ€rd. DĂ„ inbegrips bĂ„de möjligheten att utföra ett naturligt beteende, att utfodringen Ă€r anpassad till djurslagets fysiologi samt att miljön ska pĂ„minna om den som arten ursprungligen levde i. Inom konventionellt lantbruk lĂ€ggs större vikt vid djurens fysiska hĂ€lsa och produktion. Med det menas att om djuren Ă€r friska och vĂ€xer bra eller mjölkar mycket, sĂ„ tolkas detta som tecken pĂ„ god vĂ€lfĂ€rd. Konsumenternas uppfattning om djurvĂ€lfĂ€rd stĂ€mmer ofta med ekolantbrukets syn. Det Ă€r dĂ€rför viktigt att det ekologiska lantbruket i kommunikationen med omvĂ€rlden tydligt anger hur man definierar djurvĂ€lfĂ€rd.

En litteraturstudie i avhandlingen redovisar ekodjurens vÀlfÀrd i praktiken. Det visade sig att fÄ vetenskapligt granskade artiklar har publicerats. Det Àr dÀrför svÄrt att dra nÄgon slutsats, men en försiktig konklusion Àr att djurvÀlfÀrden i stort sett Àr lika bra eller möjligen nÄgot bÀttre i ekologiska besÀttningar. Ett viktigt undantag Àr de parasitrelaterade sjukdomar, vilka Àr ett större problem i ekolantbruket. DÀr Àr förebyggande behandlingar med till exempel avmaskningsmedel inte tillÄtna i hela besÀttningar, bland annat av miljöskÀl.

I en enkĂ€tundersökning tenderade de ekologiska djurbönderna att dela sig i tvĂ„ grupper, som delvis hade olika vĂ€rderingar. Den ena gruppen sĂ„g ekolantbruket som en livsstil, och dĂ€r sĂ„gs ”naturligt liv” som viktigare Ă€n traditionella djurskyddsbegrepp som integritet, rĂ€ttigheter eller vĂ€rdighet. Den andra gruppen bestod av ”entreprenörer” som ofta tyckte att det Ă€r viktigare att tjĂ€na pengar och möta nya utmaningar. De var generellt mer kritiska till KRAV:s djurregler och hade lĂ€ttare att acceptera ingrepp som kastrering och embryoöverföring. Det fanns dock indikationer pĂ„ att lantbrukare kunde bli mer positiva till den ekologiska grundsynen efter att de arbetat med ekologiskt lantbruk ett tag.

Avmaskningen Àr ett exempel pÄ att det kan finnas konflikter mellan den ekologiska grundsynen, som prioriterar uthÄllighet och miljövÄrd, och djurskydds-mÄlsÀttningen. DÀrför menar Vonne Lund att det ekologiska lantbruket behöver utveckla strukturer som sÀkrar djurvÀlfÀrden. Detta Àr kanske Ànnu viktigare i ett internationellt perspektiv Àn i Sverige. I avhandlingen presenteras ett förslag, nÀmligen ett etiskt kontrakt som skulle kunna anvÀndas i detta syfte bÄde i teori och praktik. Det symboliska kontraktet skulle reglera förhÄllandet mellan husdjur och mÀnniska, sÄ att djuren skulle garanteras en viss vÀlfÀrd. Det bygger pÄ att djuren betraktas som viktiga partners i det agroekologiska system som det ekologiska jordbruket utgör.

Agronom Vonne Lund, SLU, institutionen för husdjurens miljö och hĂ€lsa, försvarar fredagen den 6 december sin doktorsavhandling Ethics and animal welfare in organic animal husbandry – an interdisciplinary approach. Disputationen Ă€ger rum Norlingsalen, O-huset, SLU Skara. Fakultetsopponent Ă€r Dr Francien H. de Jonge, University of Utrecht, NederlĂ€nderna.

För mer information, kontakta Vonne Lund pÄ telefon 0511-67 225 eller 070-62 933 64, eller via e-post vonne.lund@hmh.slu.se.