– Hela stamcellsområdet befinner sig i början av sin utveckling. Denna satsning är oerhört viktig för att föra forskningsfältet framåt så att vi kan bedöma var potentialen finns, säger Harriet Wallberg-Henriksson, huvudsekreterare för ämnesrådet medicin vid Vetenskapsrådet. I dag hoppas vi att stamceller på sikt ska kunna bota ett flertal sjukdomar, men för att kunna svara på om och i så fall när detta blir möjligt behövs intensiv forskning.

Ansökningarna har granskats och bedömts av en expertgrupp som bestått av fem internationellt framstående forskare verksamma inom stamcellsområdet. Det har varit kvaliteten på ansökningarna som avgjort vilka som fått stöd.

Beviljade projekt, forskningsledare och totalt belopp över en treårsperiod (i bokstavsordning på efternamn)
§ Cellular and molecular characterization of stem cell profeliration and differentiation/Ernest Arenas, Karolinska institutet, Stockholm: 2,7 Mkr
§ Survival of neural stem cells and their differentiated progeny in vitro and in vivo /Patrik Brundin, Lunds universitet: 1,5 Mkr
§ Genome-wide analysis of genetic reprogramming in neuronal stem cell development /Carlos F Ibáñez, Karolinska institutet: 3 Mkr
§ Genetic control of hematopoietic stem cell fate: Therapeutic implications/Stefan Karlsson, Lunds universitet: 2,4 Mkr
§ Notch signalling and stem cell differentiation /Urban Lendahl, Karolinska institutet, Stockholm: 3 Mkr
§ Cancer cells, are they stem cells without control?/Monica Nistér, Karolinska Institutet, Stockholm: 2,4 Mkr
§ Epigenetic reprogramming and transdifferentiation of somatic cells/Rolf Ohlsson, Uppsala universitet: 3 Mkr
§ Differentiation of functional pancreatic beta cells from human embryonic stem cells/Henrik Semb, Göteborgs universitet: 1,8 Mkr
§ Utilization of endothelial-derived signals for differentiating embryonic stem cells to insulin producing cells /Michael Welsh, Uppsala universitet: 1,8 Mkr
§ (nätverk) Network for somatic stem cell plasticity / Sten-Eirik Jacobsen, Lunds universitet: 12 Mkr
§ (nätverk) Derivation, characterization and banking of human embryonic stem cells /Lars Ährlund-Richter, Karolinska institutet: 10,5 Mkr

Bakgrund
Pengarna kommer från ett avtal på sammanlagt 75 miljoner kronor som Vetenskapsrådet slöt i våras med den amerikanska forskningsstiftelsen Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) och Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond. Under fem år står JDRF för 50 miljoner kronor, Vetenskapsrådet för 20 miljoner och Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond för 5 miljoner. I programmet är 5 miljoner vikta för forskning kring etiska och juridiska aspekter. Beslut om dessa ansökningar kommer senare i höst.

Mer material och pressbilder
Mer om expertgruppen, forskarna etc återfinns på www.vr.se. Pressbilder kommer även att läggas ut under eftermiddagen.
Länkar samarbetspartners: JDFR: www.jdrf.org, Svenska Diabetesförbundet: www.diabetes.se.

Harriet Wallberg-Henriksson, huvudsekreterare ämnesrådet medicin, Vetenskapsrådet
08-546 442 74 / 070- 629 64 70 / Harriet.Wallberg-Henriksson@vr.se