En ny studie från Karolinska Institutet, som gjorts på möss, visar att anorexi/självsvält kan vara kopplad till genetiska defekter som gör att cellernas kraftverk, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Studien visar på möjligheten att en sådan mitokondriell defekt hos möss kan leda till att nervcellerna i hjärnans kontrollcenter för ätbeteende blir extra känsliga för oxidativ stress, en biokemisk reaktion som orsakas av fria radikaler. Forskarna har observerat att dessa nervceller stängs av och kanske till och med dör.
Ätstörningar såsom anorexia nervosa är allvarliga sjukdomar som man idag inte vet orsaken till. Omfattande forskning har dock visat att de som drabbas verkar ha en medfödd känslighet för yttre faktorer som kan starta sjukdomsförloppet, till exempel rådande skönhetsideal. Vad den medfödda känsligheten orsakas av är ännu oklart men forskare vid Karolinska Institutet kan nu ha hittat en av orsakerna.

– Vi kommer nu att undersöka om våra resultat också stämmer vid anorektiska tillstånd hos människan, säger Jeanette Johansen, vid Centrum för molekylär medicin och institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet som är en av forskarna bakom studien.

För mer information kontakta:

Jeanette Johansen, Med. Dr.
Centrum för molekylär medicin, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Telefon: 08-5177 64 02
jeanette.johansen@ki.se

Martin Schalling, professor i medicinsk genetik, särskilt neurogenetik
Centrum för molekylär medicin, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
martin.schalling@ki.se

Presstjänsten:
Tel: 08-524 860 77
E-post: pressinfo@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.