Nils Wahl har anställts som professor i europeisk integrationsrätt vid Juridiska institutionen.

Europeisk konkurrensrätt och då särskilt dess förhållande till nationell konkurrensrätt har varit Nils Wahls främsta forskningsämne. Det senaste större forskningsprojektet var en bok om skadeståndsansvar vid överträdelser av europeiska och svenska konkurrensregler. Andra forskningsområden är EG-rättens effekt i nationella rättsordningar samt fri rörlighet för varor.

För tillfället arbetar Nils Wahl med ett större projekt om fusioner och samgåenden mellan företag.

Nils Wahl kan nås på tfn 16 26 56, mobil 070-327 73 88, e-post nils.wahl@juridicum.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: