2022 års Vetenskapliga pris från Nordeas Norrlandsstiftelse tilldelas Farid Akhtar, professor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet.

‚Äď Jag k√§nner mig hedrad och glad √∂ver att uppm√§rksammas f√∂r den vetenskap jag bidrar med vid Lule√• tekniska universitet. Det uppmuntrar mig att forts√§tta bidra och uppn√• excellens. Detta √§r ett erk√§nnande som inspirerar mig i min str√§van att hitta l√∂sningar p√• de utmaningar som v√•r planet st√•r inf√∂r. Priset √§r ocks√• ett kvitto p√• mitt h√•rda arbete och engagemang. F√∂r det √§r jag tacksam, s√§ger Farid Ahktar, som tackar Nordea och kollegorna p√• universitetet.

Nordeas vetenskapliga pris inrättades 2006 av Nordeas Norrlandsstiftelse och tilldelas forskare vid Luleå tekniska universitet som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling. Prissumman är på 100 000 kronor.

Motiveringen för 2022 års pristagare lyder: Professor Farid Akhtar är verksam vid institutionen for teknikvetenskap och matematik, där han byggt upp en forskargrupp kring området materialteknik för hållbarhet, i vilken doktorander, post-docs och masterstudenter ingår. Farid Akhtar har en omfattande vetenskaplig produktion inom områden som berör porösa keramiska material för lagring och transport av vätgas, batterier samt koldioxidinfångning från atmosfären eller direkt från utsläppskällorna. Akhtar har designat porösa material som är flexibla, hållbara och uppfyller kraven på säsongslagring av energi i form av grön ammoniak. Han har även designat ett fossilfritt isoleringsmaterial för renovering av hus för att uppnå hållbara byggnader med lågt koldioxidavtryck.

Akhtars forskning har fått ett betydande akademiskt genomslag och hans studier om koldioxidinfångning har bland annat publicerats i den högt rankade tidskriften Science. Han fungerar som granskare åt ett flertal internationella tidskrifter och är en regelbundet anlitad talare vid konferenser.

Den forskning som professor Farid Akhtar driver √§r h√∂gst relevant f√∂r den gr√∂na omst√§llning som p√•g√•r i norra Sverige, vilken i h√∂gsta grad ligger i Nordeas intresse. Forskningen f√∂ljs med stort intresse av industrier d√§r omfattande koldioxidutsl√§pp f√∂rdr√∂jer omst√§llningen mot ett fossilfritt samh√§lle. Allt sammantaget g√∂r att Farid Akhtar √§r en mycket v√§rdig mottagare av Nordeas vetenskapliga pris.”

‚Äď Det h√§nder mycket viktigt i norra Sverige just nu kring en h√•llbar expansion. Det k√§nns d√§rf√∂r ytterst relevant och v√§ldigt v√§rdefullt att f√• √∂verl√§mna Nordeas vetenskapliga pris till Farid Akhtar, vars forskning √§r h√∂gst relevant f√∂r den gr√∂na omst√§llningen som initierats i norra Sverige. Jag vet att Farids forskning f√∂ljs med stort intresse av bland annat stora industrier d√§r omfattande koldioxidutsl√§pp f√∂rdr√∂jer den gr√∂na omst√§llningen och jag ser fram emot Farids fortsatta forskning med stor sp√§nning och nyfikenhet, s√§ger Anna Edin, marknadsomr√•deschef p√• Nordea.

Utöver marknadsområdeschefen vid Nordeas kontor i Luleå utgörs priskommittén av rektor samt dekaner vid tekniska och filosofiska fakultetsnämnderna vid Luleå tekniska universitet.

Kontakt: Farid Akhtar, professor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet, farid.akhtar@ltu.se, 0920- 49 17 93, Anna Edin, marknadsområdeschef på Nordea, anna.edin@nordea.se, 010-15 64 275

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se