Vid högskolan utbildas civilekonomer med siktet inställt på framtida kvalificerade arbeten inom detaljhandeln. Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet svarar för den akademiska grundutbildningen och är delfinansiär i skolan.

Tillkomsten av NDH har kunnat ske genom att ett antal detaljhandelsföretag, Norrtälje kommun och Roslagens sparbanks stiftelsen för utveckling och forskning gått samman i Stiftelsen Nordiska detaljhandelshögskolan och tillsammans med sponsorer satsat totalt 15 miljoner kronor.

På invigningsdagen som också är en Detaljhandelns Managementdag kommer under eftermiddagens debatt flera ledande företrädare för handeln att ge sin syn på möjligheterna att åstadkomma en gemensam nordisk strategi för handeln. I debatten, som leds av professor Solveig Wikström vid företagsekonomiska institutionen, deltar Andreas Falkenmark, Vd Coop Sverige AB, Christer Asplund, näringslivsdirektör, Stockholms stad, Göran Bille, Sverigechef, H&M Sverige AB, Håkan Nordblad, direktör, Nordea, Ingrid Jonasson-Blank, marknadsdirektör, ICA-handlarna AB, Sverige och Mats Holgersson Statoil detaljhandel Scandinavia. I programmet ingår även högtidstal av Royal Aholds europachef Jan Andreae liksom ett föredrag av trendanalytikern Christina Cheng på temat Trender och Food politics.

Mer information kan fås genom docent Birgitta Olsson tfn 0176-789 12 eller oln@fek.su.se.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: