Tidigare forskning har antagit att insekter på nordliga breddgrader skulle klara ett varmare klimat bra, kanske till och med gynnas av det. Men det här är fel, visar forskare från Uppsala universitet, Lunds universitet och Universitetet i Oviedo, Spanien, i en ny studie. De tidigare modellerna har missat att ta hänsyn till att insekter som lever i nordliga klimat är inaktiva en stor del av året.

I den nya studien, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports, presenterar en grupp forskare ny kunskap om hur den globala uppvärmningen kan påverka insektspopulationer. Resultaten tyder på att insekter kan komma att bli mer hotade av klimatförändringar än vad tidigare beräkningar visat.

– Insekter i nordliga zoner skulle vara lika hotade av klimatförändringar som tropiska, säger Frank Johansson, professor vid Uppsala Universitet.

I en modifierad analys av ett klassiskt data-set om insekternas kritiska temperatur och överlevnad har forskarna hittat nya och mer oroande mönster. Deras slutsats är att nordliga insekter är lika sårbara för klimatförändringar som tropiska insekter. Tidigare studier har visat att insekter i tropikerna är starkt hotade av klimatförändringar eftersom de redan nu lever mycket nära sin optimala och kritiska temperatur. Men dessa tidigare studier har samtidigt antagit att nordliga insekter är långt ifrån sina optimala och kritiska temperaturer, och därför till och med skulle kunna gynnas av klimatförändringar.

Problemet är att de klassiska studierna använde de genomsnittliga årliga temperaturerna för alla sina beräkningar, utan att ta hänsyn till att de allra flesta insekter förblir inaktiva i kylan under en stor del av året på nordliga breddgrader.

När biologin för de olika arterna räknas in mer detaljerat, och endast de månader där de olika arterna är aktiva tas med i modellerna visar resultatet av de nya beräkningarna att nordliga insekter också lever nära sin optimala och kritiska temperatur. Anledningen är att medeltemperaturen för de månader när insekterna är aktiva givetvis är högre än medeltemperaturen för hela året. Nordliga insekter är därför lika känsliga för temperaturökningar som tropiska arter.

När temperaturen ligger nära insekters optimala eller kritiska temperatur är risken stor att de minskar i antal. En sådan minskning av insekter skulle även påverka människan eftersom många insekter tillhandahåller ekosystemtjänster som till exempel pollinering av frukt, grönsaker och andra växter vi äter.


För mer information kontakta

Frank Johansson, professor vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet
E-post: frank.johansson@ebc.uu.se telefon: 018-471 64 88, mobil: 070-317 97 51

Johansson, F., Orizaola, G. & Nilsson-Örtman, V. Temperate insects with narrow seasonal activity periods can be as vulnerable to climate change as tropical insect species. Sci Rep 10, 8822 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-65608-7

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt:
Linda Koffmar
Telefon:
018-471 1959
Mobil:
070-425 08 64
Epost:
Linda.Koffmar@uadm.uu.se