VetenskapsrĂ„dets programsatsning har fĂ„tt rubriken ”Teater i Sverige. FrĂ„n Ă€ldsta tid till nutid”. Det nya verket planeras bestĂ„ av tre delar. Det första bandet ska tĂ€cka den tidiga historien till och med 1700-talet, det andra den expansiva utvecklingen under 1800-talet och det tredje bandet den moderna teaterns utveckling under 1900-talet.

Professor Dag Nordmark vid Karlstads universitet kommer att sitta med i redaktionskommittén för det nya verket. Han kommer Àven att bidra med texter inom frÀmst tvÄ specialomrÄden, teater i landsorten, sÀrskilt under 1800-talet, samt radio- och TV-teater.

Dag Nordmark har tidigare skrivit böcker inom just dessa omrĂ„den. Hans bok ”Tiljorna vid vĂ€gen” Ă€r en studie i den svenska landsortsteaterns historia fram till 1800-talets mitt. ”Finrummet och lekstugan”, om kultur- och underhĂ„llningsprogram i svensk radio och TV, ger stort utrymme Ă„t etermediernas teaterformer.

– Det Ă€r mycket hedrande för bĂ„de mig och Karlstads universitet att fĂ„ vara med i denna stora nationella satsning. Det understryker att Karlstad ingĂ„r i den nationella universitetsfamiljen. Dessutom har ett teaterhistoriskt projekt varit pĂ„ gĂ„ng under ett helt decennium. Nu blir det Ă€ntligen verklighet, sĂ€ger Dag Nordmark.

Under flera Är har forskningsansökningar med teaterhistorisk inriktning kommit in till VetenskapsrÄdet. Det har dÀrför setts som angelÀget att samla dessa till en mer heltÀckande satsning. Arbetet med verket startar i Är och har medel frÄn VetenskapsrÄdet till och med Är 2006.

För mer information, kontakta Dag Nordmark, tfn: 054-700 17 04, e-post: Dag.Nordmark@kau.se.