”Bidrar vår forskning till traumabehandling på bästa sätt?” Det är frågan som lett till att Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering nu tillsätter en rådgivande kommitté. Den rådgivande kommittén ska bidra med omvärldsbevakning, sakkunskap och en kritisk blick på forskningsprojekten.

Kompetenscentret länkar Röda Korsets behandlingscenter för traumatiserade flyktingar till forskarna på Röda Korsets Högskola, och initierar på så sätt kliniknära och efterfrågad behandlingsforskning.

Bidra till effektiv och skonsam vård

– Det händer mycket inom traumaforskningen just nu, och eftersom vi vill ligga i framkant har vi frågat en mycket kompetent grupp människor att dela sina perspektiv med oss, säger Frida Johansson Metso, samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering.

– Jag, som själv upplevt tortyr och varit patient vid ett av Röda Korsets behandlingscenter, vill bidra till att vården blir så effektiv men också så skonsam som möjligt, säger Salah Haghgo, en av de nya ledamöterna i den rådgivande kommittén.

– Tortyrskadade behöver ofta rehabilitering, men trots att Sverige blivit ett nytt hem för många flyktingar genom åren är kunskapen om patientgruppen låg inom sjukvården. Jag tackade ja till uppdraget för att hjälpa till att ändra det, säger Gunilla Brodda Jansen, smärt- och rehabläkare och en annan av de nya ledamöterna i den rådgivande kommittén.

Kommittén består av:

Filip Arnberg, psykolog, docent, programdirektör Kunskapscentrum i psykotraumatologi, Uppsala universitet. Filip är ordförande i Svenska föreningen för traumatisk stress och styrelsemedlem i European Society for Traumatic Stress Studies.

Maria Bragesjö, specialistpsykolog, trainer i prolonged exposure, Traumaprogrammet Psykiatri Sydväst (Stockholm) och PTSD-forskare vid Karolinska Institutet.

Gunilla Brodda Jansen, specialist i rehabiliteringsmedicin och smärta, tidigare verksamhetschef för Nordens främsta klinik för tortyrskadade flyktingar, Dignity, i Köpenhamn.

Sabina Gušić, psykolog, fil dr, arbetar med traumatiserade flyktingbarn. Sabina är född i Banja Luka, Bosnien och Hercegovina, och har egen erfarenhet av krig.

Salah Haghgo har varit patient vid Röda Korsets behandlingscenter i Stockholm. Salah har drivit frågan om rätt till rehabilitering för torterande under många år.

Pia Lif-Bimer är en av få tandläkare i Sverige som inriktat sig på att möta patienter med krigs- och tortyrerfarenheter och bidrar med kunskap om tand- och munhälsa.

Rebecca Stern är professor i folkrätt vid Uppsala universitet med fokus på barns rättigheter. Hon har tidigare arbetat för Asylrättscentrum och Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Björn Tingberg är leg sjuksköterska och leg psykoterapeut med inriktning mot unga, och en bakgrund på Barnafrid, nationellt centrum för kunskap om våld mot barn.

Presentation av medlemmarna

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Presskontakt:
Helene Komlos Grill
Telefon:
072-519 36 05
Epost:
helene.komlos.grill@rkh.se